mai 18

Infantil, Primària i Secundària

El passat 17 de març vam celebrar una jornada conjunta entre professorat d’infantil, primària i secundària en què es va fer una xerrada inicial amb interessos comuns i posteriorment ens vam agrupar en tallers per interessos o nivells.

La jornada va ser tot un èxit tant de participació com per la qualitat dels tallers, us en deixem a l’abast els continguts.

Presentació de la jornada a càrrec de l’Ignasi Parra (ICE-CFC de la UdL)

Programa de la Jornada

Conferència inaugural a càrrec de Jose Luís Cebollada

En José Luis Cebollada és profesor de FQ desde 1990, ha estat assessor de formació permanent durant dos anys de l’àrea ciències+TIC, responsable de mitjans informàtics del seu centre durant 6 anys.

Va posar en marxa el portal aragonès per a l’ensenyament de la física i la química:  http://catedu.es/cienciaragon

Des del 2009 és coordinador del programa Ciencia Viva del Departamento de Educación. http://cienciaviva.educa.aragon.es

Ha treballat durant quatre anys en l’adaptació de materials d’enfocament  CTS (Ciencia-tecnologia-societat), sobretot dels projectes britànics SATIS, SATIS revisited i UPD8.

ENSEÑAR CIENCIAS A LOS NUEVOS INQUILINOS DEL HOTEL ELÉCTRICO

Antonio López (CRP Segrià) presentant en José Luís Cebollada

Si tal i com deia la sarsuela: “avui les ciències avancen que és una barbaritat”, el nostre alumnat hauria d’aprendre una “barbaritat” de ciències. A la xerrada es pretén demostrar que:

Vivim envoltats de ciència i que cal una relació que no es pot aturar-se en la sorpresa sinó que s’ha de plantejar preguntes.

Vivim envoltats de nombres i que  els hem d’entendre , algú de nosaltres té idea de què són 40.000 milions d’euros? Tal i com deia John Allen Paulos el nostre alumnat ha de deixar de ser anumèric.

Vivim envoltats d’informació, una gran part d’aquesta informació és – i continuarà sent- escrita i hem de formar lectors crítics.

Vivim envoltats de professorat i tot just aprofitem –en el bon sentit- el treball dels nostres companys i companyes; es presentaran alguns exemples de projectes i materials disponibles per a copiar, inspirar-nos, fer-ne l’adaptació,…

Finalment es mostraran algunes propostes del programa Ciència Viva del Departamento del Gobierno de Aragón i com pretenem influenciar en el que s’esdevé a les aules.

Accediu a la conferència del Jose Luís Cebollada:

Presentació de la conferència

Accediu al material de la conferència del Jose Luís Cebollada:

 • Jordi Sabatés & Segundo de Chomón. El DVD: Le piano magique.

Presentació del web de l’Equip ICE de Ciències de Secundària

L’equip ICE de ciències ens va presentar la seva pàgina en què hi aniran penjant material didàctic. Hi podeu entrar a través d’aquest enllaç.


Exposició de pòsters

Us destaquem la col·laboració en format pòsters  d’experiències portades a terme a l’aula que van enriquir substàcialment la jornada.

Accediu als pòsters en format pdf:

Pòster 1 – L’aire – ESC Joaquim Palacin – Agnès Arderiu

Pòster 2 – Experimentem amb la llum i la calor – ESC Àlber – Teresa Cases

Pòster 3 – Construïm màquines – ESC Àlber – Teresa Cases

Pòster 4 – ESC Bressol Albarès – Experimentem els sentits mitjançant materials – Mònica Berenguer

Pòster 5 – INS Ronda – Setmana de la Ciència 2011 taula periòdica – Esther Ros

Pòster 6 – INS Josep Vallverdú – Reconeixement de sucres en la llet – Carme Llobera

Pòster 7 – INS Maria Rúbies – Dominó químic – Lídia Camats Vicent Galvañ

Pòster 8 – ESC Francesco Tonucci – El laberint fosc de miralls

Pòster 9 – INS Ciutat de Balaguer – Estudi de la segona llei de Newton – Sergi Palou

Pòster 10 – INS Maria Rúbies – La increible història del Sr. Al’Um-lni – Olga Fuertes

Pòster 11 – INS Maria Rúbies – Taula periòdica en codi QR – Rosa Bort – Lorenzo Ramírez – Gerard Sala

Pòster 12 – INS Josep Lladonosa – Ciència de l’institut  a l’escola – Javier Saez – Núria Tous

Pòster 13 – ESC Frederic Godàs – Envoltats d’aire – Tesa Corbella

Pòster 14 – INS Gili Gaya – Experiències de química al BTX

Pòster 15 – INS Ciutat de Balaguer – Ampliem els espais verds del centre – Mari Florensa – Rosa Gracia – Francesca Margineda

Pòster 16 – INS Josep Lladonosa – Estudi de la fermentació alcohòlica – Cristina Tàrrega

Pòster 17 – ESC Àlber – La llum i les ombres – Anna Amorós  - Anna Arbonés

Pòster 18 – INS Almenar – La torreta de l’institut  - Dolors Moyes – Joana Serna

Pòster 19 – INS Almenar – Ens guanyen els sentits?  - Dolors Moyes – Joana Serna

Pòster 20 – INS Torrevicens – Aplicació de les lleis de Newton –  Marc Batlle

Pòster 21 – INS Torrevicens – Elaboració de piles casolanes –  Marc Batlle

Pòster 22 – ESC Ignasi Peraire – Llum i ombres – Eva Bonastra

Pòster 23 – ESC Almenar – Com funcionen les màquines? – Montserrat Montagut

Pòster 24 – ESC Parc de l’aigua – Moments de ciència a l’escola

Pòster 25 – CRP Segrià –  AEPECT – Anna Jiménez

Pòster 26 – ESC Àlber – Quin ou és més fresc? – Àngels Castel

Pòster 27 – INS Gili Gaya – Experiències de física al BTX


Tallers

A continuació teniu un petit resum dels tallers que es van oferir en la jornada.

TALLER –  Infantil  - Dados al super-plato / Mercedes Bravo

Professora d’Educació Infantil al col·legi Sagrada Familia, de Saragossa. Desde fa 25 anys coordina el gru de treball COnsumo y escuela en el centre de professors de Saragossa des del que han treballat en diferents projectes sobre el tema transversal: educació per al consum. Alguns d’aquests projectes han estat publicats en revistes pedagògiques ade caire nacional.

Es tracta d’un taller amb tot un seguit de propostes lúdico-educatives al voltant de la dieta.

Com a punt de partida es donen a conèixer les propietat nutritives de diferents aliments i es reflexiona sobre la seva presència o absència en els aliments que quotidianament utilitzem.

Tot això ho fem amb uns daus gegants i una vaixella molt especial: un super plat de 150 cm de diàmetre, de plàstic amb imatges fotogràfiques de 80 aliments classificats segons els seus nutrients.


TALLER –  Infantil  - Epaminondes o per què no podem rentar un entrepà a la font / Aida basora i Núria Garcia

Treball d’experimentació a partir d’un conte.

Basat en el conte de l’Epaminondes veurem com les accions que fa aquest personatge produeixen canvis en els materials , que passa quan els fem interactuar entre ells i que aquests canvis que provoquem poden ser reversibles o irreversibles.

Reflexions sobre la naturalesa d’aquestes interaccions que de vegades provoca resultats inesperats i molt diferents dels que la lògica ens havia fet pensar.

- Epaminondes (Conte dels Estats Units del Sud) Sara C. Bryant “Com explicar contes”

- Epaminondes . Adaptació de M. Eulalia Valeri   Ed. La Galera

Blog del grup Kimeia

Presentació


TALLER –  Infantil  - Semblants però diferents / Montserrat Pedreira

El taller proposa a les participants una pràctica entorn del treball sobre materials i  convida després a la reflexió a partir de l’experiència realitzada amb nens i nenes d’infantil a l’Escola Pública de Rellinars (Vallès Occidental).

Article

Planificació terra que pinta

Semblants però diferents


TALLER –  Primària  - La física low-cost / Jose Luís Cebollada

En aquest taller es va treballar la física a partir d’un element tan senzill com econòmic, una canyeta de beure.  La idea era fer uns quants exercicis senzills i econòmics i sense embrutar gaire per a que pugui convertir-se amb facilitat en una activitat d’aula.


TALLER –  Primària  - Astronomia de sobretaula / Xavier Franch

En aquest taller es va construir:

 • Un sistema solar de butxaca
 • Un simulador del moviment solar
 • Un planisferi
 • Un univers, o més, en expansió.

  Planisferi 1

  Planisferi 2


TALLER –  Primària  - Aprenentatge basat en projectes a ciències: una manera de desenvolupar la competència científica / Fanny Majó

Es va analitzar com a partir d’activitats d’aula englobades dins una metodologia autèntica com l’Aprenentatge Basat en Projectes ens serveixen per desenvolupar la competència científica del nostre alumnat. Visualitzant com els i les alumnes planifiques, implementen i avaluen projectes que poden tenir  aplicació en el món real, més enllà de l’aula de classe.

Us oferim una selecció de les diapositives de la seva presentació.


TALLER –  Secundària  - Treball per tasques a l’aula / Alba Huix, Carme Roures i Dolors Valls

Treball per tasques és una organització  metodològica que pretén desenvolupar les capacitats dels alumnes fent-los  treballar competencialment en tasques interdisciplinàries .

Es proposen diferents seqüències d’activitats  destinades  a obtenir un producte final que s’encomana als alumnes i  que els ajuda a superar el repte inicialment plantejat.  Per això facilitem  una  estructura horària que permet augmentar el temps de  treball efectiu de l’alumne durant l’horari lectiu.

Presentació


TALLER –  Secundària  - Interactuar per aprendre / Marina Castellà

La interacció dels alumnes a l’aula potencia, sens dubte, l’adquisició d’aprenentatges significatius. En aquesta xerrada es presentaran diverses metodologies per gestionar el treball cooperatiu a secundària: el “puzzle” a l’aula de ciències, els treballs globalitzadors científico-socials i els projectes interdisciplinaris.


TALLER –  Secundària  - Experimentació en física amb un ordinador (portàtil) o/i un telèfon (mòbil) / Lorenzo Ramírez

Des de que gaire bé tothom té un ordinador i un mòbil, aquestes eines s’han convertit en el material d’experimentació més accessible. En aquest taller es van aportar idees per a la seva utilització en la experimentació en física. No es va parlar, però, dels sensor i les consoles Multilog, ni dels aplets o de la recerca d’informació en internet, sinó de:

 • com es pot ajudar al tractament de dades, mitjançant programari adient
 • de la pròpia utilització de l’ordinador i el telèfon com a sensors, a través de l’entrada de so i la webcam o càmera fotogràfica, el que permet fer experimentació en mecànica i ones, per exemple, o
 • de com es poden substituir alguns aparells de laboratori, com l’oscil·loscopi, el generador de funcions, el cronòmetre o el projector de diapositives.

Enllaç


TALLER –  Secundària  - Els videojocs a l’aula (Bio-jocs) / Pau Gil

Els videojocs són jocs que permeten simular en una pantalla l’activitat d’un usuari. L’objectiu d’aquest taller era veure com preparar activitats educatives fent servir videojocs a l’aula i descobrir el funcionament de Kokori, un simulador i videojoc 3D d’una cèl·lula eucariota animal. També s’ih van veure els diferents dispositius d’aplicació (PC, tablets, mòbils) i altres jocs de Química, Biologia, Ciències de la Natura i Física.


TALLER –  Internivells – El periòdic com a font documental a l’escola  / Sebastià Gertrudix

El taller tractava de com es pot utilitzar el periòdic com a font documental i com es pot arxivar i treballar aquesta informació.

Es pot tenir organitzada la matèria en diversos temes generals (l’energia, els agents naturals, la població, el medi ambient, seguiment del temps i la temperatura, el nostre cos –salut i alimentació-, conflictes i guerres…). De tots aquests temes es pot anar recopilant notícies cada dia del periòdic. Les notícies s’arxiven i ordenen per la data en carpetes. D’aquesta manera, a part de treballar el concepte de les diferents energies, per exemple, es recopilen les informacions que surtin a la premsa de totes elles i de les seves aplicacions, així com dels seus problemes de seguretat, la seva localització en el territori, els seus avenços…

L’objectiu principal és fer veure als nens i nenes que els temes de coneixement del medi no són només definicions i conceptes a estudiar, sinó que tots ells formen part de les nostres vides en l’actualitat i que ens afecten d’una manera o altra. A més, la informació diària ens posa en contacte amb la realitat de tots aquests temes.

Us deixem una selecció de diapositives de la seva presentació de PWP.


TALLER –  Internivells – La terra paral·lela. Mesura de la radiació solar per treballar les estacions i els climes  / Pep Vidal i Manel Ibañez

La Terra paral·lela és un model que permet  observar en la maqueta la part il·luminada de la Terra pel Sol en temps real.

Per poder fer les observacions correctament cal orientar l’eix del model en direcció Nord-Sud (brúixola) amb una inclinació igual a la latitud del lloc on es fa l’observació, en aquest cas Lleida 41,5ºN (suport) i cal situar Catalunya a la part superior de l’esfera de tal manera que quedi paral·lela al terra que trepitgem (nivell) aleshores la maqueta es mou igual que la Terra i totes dues (Terra i maqueta)  les il·lumina el Sol  per igual. Una prova és l’ombra projectada per un gnom al terra i la projectada per un petit gnom sobre Catalunya al model.

Es poden fer  observacions a diferents hores del dia, a diferents èpoques de l’any, fer girar el model i veure l’evolució de les ombres al llarg d’un dia, observar les ombres en els solsticis i equinoccis, comprovar el diferent escalfament  en la maqueta de diverses zones segons la incidència dels rajos solars a diferents latituds o mesurar l’energia rebuda i treure conclusions.Escrit per joantfort \\ tags: , , ,


Fes un comentari