des 04

Exposició:  “L’energia ens mou”

L’energia és el motor del món. L’electricitat que il·lumina i fa que funcionin les indústries, la benzina dels nostres vehicles, el gas natural que escalfa les nostres llars,…. Tot és energia.

Els plafons d’aquesta exposició han estat elaborats pel CSIC per a la commemoració de l’any internacional de l’energia sostenible per a tothom.

Es podien descarregar prèviament les unitats didàctiques que la CSIC havia elaborat pels nivells: 1r i 2n d’ESO, 3r i 4t d’ESO i Batxillerat

Alumnat de l’Institut Guindàvols de Lleida visitant l’exposició.

Exposició:  “Mostra de fotografies lliurades al 5è concurs de fotografia científica de la UdL”

El passadís del segon pis de l’edifici de Rectorat de la UdL ha acollit una Mostra de Fotografia científica en què es va exposar una selecció de les fotografies que s’havien presentat al concurs d’enguany.

Concurs de fotografia

Al concurs de fotografia es van presentar un total de 54 fotografies.  El jurat  va valorar molt positivament la qualitat tècnica i la composició de totes les fotografies presentades al concurs.

Atenent el tema del concurs: la fotografia científica, i atenent a les bases, el jurat va decidir  atorgar el primer premi a Boris Lapuerta Coll per  la seva fotografia “Esclat roig” i el segon premi a Teresa Torres Santamaria per la seva fotografia “Energia en la foscor”.

1r premi: “Esclat roig” de Boris Lapuerta

2n premi: “Energia en la foscor” de Teresa Torres

Conferència de cloenda

Títol: L’organització cel·lular del cervell a càrrec del Dr  Josep E Esquerda de la Unitat de  neurobiologia cel·lular de la Universitat de Lleida.

El cervell és, sens dubte, l’objecte més complex de l’univers; si més no, de la immensa i alhora petita part de l’univers que coneixem. La neurociència explora de manera interdisciplinària com està construït i com treballa aquest òrgan. Malgrat la seva complexitat extrema, en les últimes dècades s’han realitzats progressos extraordinaris en el coneixement sobre l’organització macro i microscòpica del cervell i sobre els mecanismes que hi operen als nivells cel·lular i molecular. Això, a més de ajudar a conèixer-nos com a espècie humana, ha d’aportar solucions a algunes malalties que afecten de manera progressiva e irreversible al sistema nerviós.

Presentació

Tallers i visites a centre de la UdL

Com mesurar-nos? Fins a quin punt som diferents? a càrrec del Dr Pere Miquel Parès

Es tractava d’un taller de mesura corporal: amb unes eines d’amidament molt simples (una cinta mètrica, una balança i un bastó), l’alumnat va veure  de quina manera es poden tractar aquestes dades i treure’n conclusions?

La idea no era pas interpretativa, ans metodològica: ensenyar l’abstracció a partir de dades concretes, sense donar  cap mena d’importància al fet que els resultats s’hagin “extret” d’un mostreig en humans. Les eines usades tant en antropologia com en zootècnia són generals.

Hi va assistir alumnat de 4t d’ESO de l’Institut Maria Rúbies de Lleida.

El Cooperativisme, una alternativa per viure millor, a càrrec de la Marta Marquès i Pons

“Cooperativisme, una alternativa per viure millor” va ser un taller especialment adreçat a estudiants de cicles formatius.

El taller partia de la idea que la transformació del sistema en què vivim passa necessàriament per la transformació de la nostra manera de consumir, d’estalviar, de conviure i relacionar-nos amb les persones. Per a que sigui possible aquest canvi cap a un món més just, també és necessari modificar les estructures i mecanismes que en formen part.

El Cooperativisme és una alternativa conscient de la problemàtica actual i coherent amb valors com la justícia, la dignitat de les persones, el respecte pels drets humans i la conservació del medi ambient.

Hi va assistir alumnat del cicle formatiu de grau superior d’Animació sociocultural i turística de la família professional de  serveis socioculturals i  a la comunitat de l’Institut de Ronda (Lleida)

Patrimoni ferroviari a Lleida, a càrrec del professor Jordi Martí Henneberg.

L’alumnat del cicle formatiu de grau superior d’Educació i Control Ambiental de l’institut Escola del Treball de Lleida va assistir va assistir a aquest taller que consistia en un estudi de l’evolució del patrimoni ferroviari (estacions, línies) a Lleida i rodalies en base a la consulta de documentació i a la visita de punts concrets. Van estar a les estacions d’Almacelles i de Lleida.

Per fer aquest estudi es va utilitzar la tecnologia de la realitat augmentada amb SmartPhones per a fer fotografies dels llocs indicats i que posteriorment es documentaven i es podien localitzar en un portal georeferenciat. L’activitat va combinar la geografia, la història i la tecnologia.

El joc d’envellir, a càrrec del professor Jaume March i diferents col·laboradors

Alumnat del cicle formatiu de grau mitjà ‘Atenció a persones en situació de dependència de la família d’atenció sòcio-sanitària i serveis a la comunitat de l’Institut de Ronda (Lleida) va assistir a aquest taller.

Per comprovar que la vida diària està plena de situacions que podrien millorar, i per tant, plena de llocs on cal que s’hi investigui per millorar-les,  en aquest taller l’alumnat va juga a fer-se vell i experimentar així, en només una estona, unes quantes d’aquestes situacions a investigar.

Es tractava d’un exercici d’empatia (posar-nos en el lloc de l’altre) per experimentar com se sent una persona gran que no avança a la cua del cinema i té sentiment de fer nosa o situacions semblants. També van simular situacions com ara menjar un iogurt molt ràpid o recordar noms que som incapaços de refrescar.

Moure’s dins de l’aire, a càrrec del professor Manel Ibáñez.

L’alumnat de 5è de l’Escola Parc de l’aigua de Lleida va elaborar helicòpters de paper i va descobrir les propietats del seu moviment, l’atracció gravitatòria, el fregament

També van llançar dues esferes imitant

Galileu a la Torre de Pisa i en van fer diferents reflexions: Per què no arriba abans al terra la que més pesa? Què passa a la Lluna?de  l’aire i el seu valor a  la natura.

També van observar el vol al medi: fruits i ocells.

Estudi i anàlisi d’obres d’art. Tècniques i procediments. A càrrec del Dr Isidre Puig de la Universitat de Lleida.

Alumnat de Batxillerat de l’Institut d’Almenar va assistir al Centre d’Art d’Època Moderna (CAEM)  que es dedica fonamentalment als estudis de pintura, dels segles XV fins el XX. El taller va consistir en mostrar i explicar com s’estudien les obres d’art, des de que arriben al centre, es realitzen les diferents anàlisis tècniques, fotografies, reflectografies, recerca documental, bibliogràfica, etc.

Es va mostrar també tot el recorregut d’un muntatge (disseny de les sales, recollida d’obres als seus propietaris, arribada d’obres a les sales, la seguretat, la redacció del catàleg, impressió, etc.

Taller de robòtica a càrrec de Mercè Teixidó,  investigadora en formació, i col·laboradors del màster d’enginyeria informàtica.

En aquest taller es van presentar, en primer lloc, algunes de les activitats de recerca realitzades pel Grup de Robòtica de la UdL i, en segon lloc, es va presentar d’una forma didàctica un dels treballs que s’estan realitzant actualment que consisteix en la creació d’un robot mòbil a partir d’un Smartphone Android.

Actualment els Smartphones ofereixen una elevada potència de càlcul, sistemes d’adquisició d’imatges, diversos sensors, una pantalla color amb una elevada qualitat, i connectivitat WiFi i BlueTooth. A partir de tot aquest potencial el Grup de Robòtica es va plantejar si es podria utilitzar un Smartphone per crear un petit robot mòbil i aquest taller va mostrar de forma didàctica, però amb rigor científic, aquest procés de creació i els resultats obtinguts.

Canviar els gens per millorar el món a càrrec de Uxué Zorrilla, Gemma Masip i Judit Berman, estudiants de doctorat de ciència i tecnologia agrària i alimentària.

L’alumnat de segon de batxillerat del col·legi Arabell de Lleida van conèixer les possibilitats que ens ofereix la biotecnologia vegetal aplicada i les plantes transgèniques resultants de la seva aplicació.  Van poder practicar al laboratori de biotecnologia vegetal de la Universitat de Lleida els diferents mètodes de detecció dels transgènics i en la creació de vectors que posteriorment s’introduiran en les plantes per tal d’obtenir plantes transgèniques amb característiques millorades

Visita a l’Arborètum a càrrec del professor César del Arco.

L’alumnat del cicle formatiu de grau superior d’Educació i Control Ambiental de l’Institut Escola del Treball va realitzar una visita a l’arborètum de Lleida. L’arborètum es va inaugurar fa pocs anys i en aquest temps ha anat creixent considerablement.

L’alumnat va poder explorar la diversitat de biomes on estudiar  els diferents tipus d’arbres, coníferes, caducifòlies, el perquè de la tardor i va assistir a un taller en què va poder fer pràctiques de diferenciar per olors les plantes aromàtiques.

Sostenibilitat per a tothom, a càrrec de la professora Ingrid Martorell i ’estudiant de doctorat Laia Miró.

L’alumnat de 3r d’ESO de l’Institut Samuel Gili i Gaya van assistir a aquest taller en què es va introduir l’alumnat en el món de la sostenibilitat i se’ls va explicar quines són les bones pràctiques des d’un punt de vista energètic. Posteriorment van poder identificar aparells i instal·lacions amb els consums d’energia i van poder manipular diferents materials de construcció tot comentant l’ordre idoni de distribució dels materials per aconseguir l’aïllant tèrmic més adient.

Escrit per joantfort


Fes un comentari