mar 29

La jornada De recerca us ofereix un espai per a que el vostre alumnat de primer de batxillerat pugui assistir a les presentacions de treballs de recerca d’alumnat de segon de batxillerat escollits d’entre tots els proposats pels instituts de la demarcació de Lleida.

En aquesta edició hem presentat 42 treballs de recerca repartits en set àmbits que es van exposar davant de 868 alumnes de primer de batxillerat de la demarcació de Lleida.

Díptic de la jornada

En aquesta jornada vam presentar el projecte Itinera amb el que l’ICE ofereix l’oportunitat a l’alumnat de batxillerat de fer el seu treball de recerca amb  l’assessorament de la Universitat de Lleida.

Més informació: (enllaç)

Resum per àmbits dels treballs de recerca exposats


Àmbit Social

Títol: De Zehjian a Lleida: Un recorregut  en femení

Autora: Bi Cao

Tutora: Rosa Borrell Feliu

Centre: Institut Guindàvols

Resum: Un estudi sobre les dones immigrants xineses a Lleida.

Títol: Bancos ¿Villanos del siglo XXI?

Autora: Paula Fernández Fernández

Tutora: Mònica Bifet González

Centre: Col·legi Lestonnac “L’ensenyança”

Resum: Actualmente los bancos crean el 95% del dinero en circulación, por eso estos tienen tanta importancia en la economía, y lo que empezó como una crisis financiera ha desembocado a una gran crisis económica a nivel mundial. Pero, ¿Son los bancos los culpables?


Títol: Catalans a camps de concentració

Autora: Júlia Ros Closas

Tutor: Miquel Ferreira Ezquerra

Centre: Col·legi Lestonnac “L’ensenyança”

Resum: “Qui oblida la història està condemnat a repetir-la”.

Títol: “La evolución del mercado de la música: comparación entre EEUU y España”

Autora: Clara Rico Piqué

Tutora: MªJosé Sánchez-Monge

Centre: Col·legi Arabell

Resum: El trabajo compara las leyes que regulan los derechos de autor así como el tratamiento que se da al problema de la piratería en ambos países (EEUU y España).

Títol: Els guerrers de Crist a Lleida

Autora: Alejandra Pino Luque

Tutora: Laura Farran

Centre: Institut Torre Vicens

Resum: Estudi exhaustiu de l’ordre del Temple de Gardeny, tant en la influència econòmica, religiosa i social que aquesta comanda va tenir sobre les altres cases templeres de la zona. El treball pretén esbrinar els motius que portaren a la desaparició de la casa templera de Lleida a través d’una intensa recerca bibliogràfica i estudi sobre el terreny de la Domus Templi.

Títol: Aportacions de les dones a la Història de l’art

Autora: Ying Chan

Tutora: Mercè Ciutat Valero


Centre: Institut Escola del Treball

Resum: Es tracta de defensar les aportacions que les dones han fet al llarg de la història a l’art. Denunciar com aquest fet ha estat amagat, silenciat… com les dones han estat protagonistes les quals,  amb veritables esforços han contribuït a aquesta realitat. Exemplificar els fets amb noms i cognoms de dones artistes de diferents moments de la història de la Humanitat i denunciar, alhora, la realitat dels llibres de text com el mateix manual d’art de segon de Batxillerat que de 138 obres d’art, solament tres corresponen a dones. Un apartat específic recull una mostra de dones artistes de Lleida, de diferents modalitats amb entrevistes directes fetes per l’autora.

Àmbit Humanístic

Títol: La manipulación periodística. La realidad del 2011 en España.

Autor: Axel Curcó Panadés

Tutora: Lourdes Palacio Pelay

Centre: INS Alcarràs

Resum: En primer lloc es fa un breu recorregut per la historia de la premsa espanyola al segle XX, especialment la dictadura i la tra

nsició, fins al reconeixement de la llibertat d’expressió a la Constitució. En segon lloc es fa un anàlisi de quines són els principals grups periodístics del país en l’actualitat i els interessos econòmics i ideològics que hi ha darrera seu. Finalment, es fa l’anàlisi del llenguatge utilitzat a les portades de cinc diaris d’àmbit espanyol, per tal de veure com tracten diferents temes (en concret la campanya per a les eleccions municipals del maig del 2011 i el moviment dels indignats). S’analitzen els mecanismes lingüístics i pragmàtics utilitzats per tal de donar diferents visions de la realitat i veure si els seus enfocaments són objectius o objectius.

Títol: Musiquem Màrius Torres

Autor: Ramon Macià Trepat

Tutor: Josep Maria Forné i Febrer

Centre: INS Màrius Torres

Resum: El treball conjuga la recerca amb la creació. La recerca d’informació sobre el llenguatge poètic i el musical, i la figura de Màrius Torres. La creació d’un CD on es musiquen diversos poemes de Màrius Torres.

Títol: Pablo Neruda: el autor a través de su obra

Autor: Joel del Olmo

Tutora: Francesca Muñoz López

Centre: INS Maria Rúbies

Resum: A partir d’un seguit d’obres representatives de totes les etapes de la vida i obra de l’autor, l’alumne ha tractat de fer un seguiment de la  vida i obra conjuntament. Podem conèixer la vida a través de l’obra i a l’inrevés.

Títol: Todo sobre la creación de una novela propia

Autora: Nerea Sánchez

Tutora: Rosario Curiel

Centre: INS Màrius Torres

Resum: En este trabajo de investigación podemos aprender todo lo referente a la creación literaria de una novela. Vamos a ver las fases del proceso por las cuales se debe pasar, mediante un estudio desde la idea germinal hasta la creación de la novela. Se tratan conceptos teóricos directamente relacionados con la escritura creativa así como técnicas narrativas aplicables. Además podremos ver la evolución de dichos conceptos durante la escritura de la novela, problemas que van surgiendo y sus respectivas soluciones y cambios, y algunos trucos para agilizar la escritura. Por último una breve síntesis sobre la novela resultante.

Títol: Albesa, estudi de la seva història, folklore, toponímia i oiconímia

Autora: Núria Bentoldrà Boladeres

Tutora: Glòria Francino Pinasa

Centre: Institut Torre Vicens

Resum: Estudi històric, etnogràfic i folklòric del poble d’Albesa. Es fa incidència en les tradicions de fa més de seixanta anys: modus vivendi de població rural, festes, jocs, costums, cançons, refranys… Se citen els personatges de certa importància pública. A més a més es recullen llegendes relatives al poble. També hi ha un recull de toponímia del municipi, els noms dels carrers y els noms de les cases.

Títol: L’aparició dels números

Autora: Jia Jun Yin

Tutora: Alba Carrasco Mallol

Centre: INS Escola del Treball

Resum: Recorregut per la història dels números, des dels seus orígens fins a la numeració actual.

Àmbit Artístic

Títol:  L’art en Lady Gaga

Autora: Glòria Esteve i Hernandez

Tutora: Irene Nòria i Jové

Centre: Col·legi Episcopal

Resum: Aquest treball de recerca relaciona l’art i diferents moviments artístics que han sorgit al llarg de la història, amb la imatge del personatge mediàtic i popular de Lady Gaga. No es tracta d’un simple recull bibliogràfic, sinó que aprofundeix en l’àmbit artístic. La part pràctica ha consistit en l’elaboració d’un estilisme per a la cantant, de caràcter escultòric i plàstic (a mida real) amb un concepte reivindicatiu de rerefons.

Títol:  La música en el cinema

Autora: Alba Rius Tomàs

Tutora: Arantxa Leciñena Loizu

Centre: Institut Alfons Costafreda

Resum: Investigació sobre la importància de la música en el cinema, la influència d’aquesta sobre les imatges i anàlisi de les característiques de la música amb l’objectiu de descobrir què és el que té per a  evocar-nos emocions respecte a les imatges.

Títol:  Euphoria”My first collection”

Autor: Paulina Lanyoh

Tutor: Rosa Borrell Feliu

Centre: Institut Guindàvols

Resum: L’alumna  ha fet un estudi sobre la història de la roba interior femenina i ha dissenyat i creat, cosit etc.. una col·lecció de roba interior femenina.

Títol:  El disseny discogràfic

Autor: Eduard Molins i Alentà

Tutora: Irene Nòria i Jové

Centre: Col·legi Episcopal

Resum: El disseny discogràfic és un treball de recerca que relaciona diferents portades de diversos grups musicals i èpoques, amb diferents moviments artístics de les avantguardes, analitzant també aspectes tècnics i de disseny de publicitat per a donar a conèixer el procés que  hi ha darrera una portada musical.

Títol:  Set de Dansa

Autora: Digna Gros Piqué

Tutora: Marta Ballarín

Centre: Ins Màrius Torres

Resum: Set de Dansa.

Títol:  Alta Costura

Autora: Marina Grau Jové

Tutor: Juanjo González

Centre: Ins Màrius Torres

Resum: Alta Costura.

Àmbit Científic

Títol: La química del cítric

Autora: Judit Bergadà Pijuan

Tutora: Carme Bernaus Vilardosa

Centre: Institut Manuel de Pedrolo

Resum: El treball de recerca, titulat “La química del cítric”, es basa en un estudi exhaustiu de la molècula d’àcid cítric, i té com a objectiu principal determinar la fórmula en tres dimensions del compost.  Així doncs, amb aquesta finalitat, es comença aïllant àcid cítric d’un suc de llimona, i aleshores se’n busca la fórmula empírica mitjançant un anàlisi de C, H, N. Posteriorment, se’n delimita la fórmula molecular emprant dos mètodes diferents (una valoració àcid-base i una espectroscòpia de masses), i a partir d’aquí, es fan experiments per saber com estan enllaçats els àtoms en la molècula. D’aquesta manera, es troben en primer lloc els grups funcionals que la formen, fet que és possible amb la realització de quatre tests diferents (el test BTB, el test CAN, el test de la hidròlisis i el test DNPH), i també es fan proves per saber on estan situats alguns d’aquests grups funcionals que han donat positiu als tests anteriors. Per acabar, es duu a terme una Ressonància Magnètica Nuclear, que permet conèixer la fórmula constitucional del compost, i una anàlisi de Raigs X, imprescindible per trobar-ne la fórmula en tres dimensions i satisfer el propòsit inicial. Per tal de realitzar tots els processos descrits, han estat necessaris diversos aparells d’anàlisi i de reactius (facilitats pels laboratoris de l’XLAB d’Alemanya), així com alguns fonaments teòrics explicats per la tutora i llegits en diversos llibres de text o pàgines web.

Títol: Música i matemàtiques: El so dels nombres

Autor: Miquel Galván García

Tutor: Ramón del Olmo

Centre: Col·legi Lestonnac “L’Ensenyança”

Resum: Les matemàtiques i la música s’han assenyalat sempre com dos elements separats en la naturalesa. La música, però, sempre ha estat amagada darrera les matemàtiques mostrant-nos una harmonia i un equilibri sonor perfecte únicament demostrable amb els números.

Títol: Molt de  química. “Diversos mètodes per determinar experimentalment la constant d’Avogadro”

Autor: Álvaro Domínguez Martínez

Tutor: Anicet Cosialls Manonelles

Centre: INS Guindàvols

Resum: Una de les constants fonamentals  més utilitzades en el món de la física i de la química és la constant d’ Avogadro. En aquest treball es determina experimentalment aquesta constant  utilitzant  5 mètodes diferents a l’abast de tothom : l’ electròlisi de l’aigua en medi  àcid i bàsic, a partir de l’estudi d’estructures cristal·lines,  a partir de l’electrodeposició de coure,  a partir de l’estudi del moviment brownià, i a partir de l’espessor d’ una taca d’oli. Es tracta de veure quin és el mètode que proporciona la mesura més exacta i la més precisa. A més a més, es dóna a conèixer la sorprenent, i en gran part desconeguda, història que hi ha darrera d’aquesta constant.

Títol: Viatge per les energies a través del moviment

Autora: Alba Mª Martínez García

Tutor: José Javier Sáez Gómez

Centre: INS Josep Lladonosa

Resum: Determinació experimental de la relació  existent entre la intensitat d’un corrent elèctric i la freqüència del moviment circular del rotor del motor elèctric. A partir d’aquest moviment circular es genera un altre harmònic que es propaga com a moviment ondulatori. Trobem la relació entre les magnituds característiques d’aquests moviments, i per últim estudiem la formació dels harmònics.

Títol: An astronomic walk

Autora: Izabela Dumistrescu

Tutora: Soledad Maresma

Centre: Institut Torre Vicens

Resum: Explica diferents experiències i experiments fets pels grecs sobre astronomia.

Títol: L’Efecte Doppler en el so

Autora: Júlia Amorós Binefa

Tutora: Carme Moncasí Solsona

Centre: INS La Serra

Resum: L’objectiu principal del treball de recerca consisteix en comprovar l’existència de l’Efecte Doppler en el so i la validesa de les seves equacions quan els mòbils duen Moviment Rectilini Uniforme (MRU) i Moviment Circular Uniforme (MCU). Per tal d’assolir aquest objectiu, se segueix la següent metodologia: Primer, es realitza una introducció teòrica dels conceptes més bàsics necessaris per comprendre el treball. Tot seguit es determina i s’explica l’origen del fenomen. A continuació es formalitza matemàticament l’efecte Doppler per dos casos. El primer cas és quan la font duu MCU i el segon és quan o la font o l’observador o bé ambdós mòbils duen un MRU, tant quan estan sobre la mateixa trajectòria com en diferent. Llavors, es duen a la pràctica els casos formalitzats anteriorment i s’enregistra els diferents experiments modificant diferents variables (velocitat i distància). Les gravacions s’analitzen mitjançant sonogrames per obtenir els resultats freqüencials i així poder-los comparar amb els resultats de les equacions.

Àmbit Tecnològic

Títol: Disseny d’una instal·lació de reg i millora en una finca ecològica d’oliveres i ametllers a Maials

Autora: Lidia Sabaté Abad

Tutor:  Albert Sisó Mir

Centre:  Institut de Serò

Resum: Aplicació del mètode  de projectes per a la millora i la instal·lació d’una xarxa de reg localitzat en una finca real situada al terme de Maials que forma par de la comunitat de regants del Segrià-sud.

Títol: El pèndol: física en moviment

Autor:  Basili Monturiol i Giménez

Tutor:  Salvador Sol i Felip

Centre:  Col·legi Episcopal

Resum:  El treball de recerca “El pèndol: física en moviment” va consistir primer en construir un pèndol simple i pèndols físics acoblats utilitzant materials de taller. Es van provar diferents materials i sistemes fins aconseguir reduir al màxim les friccions en les unions i obtenir un nivell de sensibilitat adequat per la posterior presa de dades en l’experimentació.

Títol: Manufacturing of Drugged Compound Feed

Autor:   Lluís Miquel Morell Batlle

Tutora:  Anabel Salvador i Magrí

Centre:   Col·legi Episcopal

Resum:  Aquest treball de recerca, presentat i redactat en anglès, té com a objectiu idear el sistema industrial més adequat per a la fabricació de pinso compost medicat. Amb aquest objectiu, a la part teòrica es realitza un estudi del sector porcí i del pinso a escala local  i mundial. S’explica el problema de la “contaminació creuada” i en la part pràctica s’intenta crear un sistema per evitar-la. Dintre de la part pràctica, s’han realitzat entrevistes a especialistes de ASFAC i UdL, s’ha realitzat la tècnica de les 5 plaques per analitzar la contaminació de pinsos i purins, i s’ha elaborat, mitjançant AUTOCAD,  els plànols industrials dels sistemes més adequats per a la fabricació de pinso medicat, on s’indica els conductes que es contaminen a causa del medicament.

Títol: Les energies renovables: solar tèrmica, solar fotovoltaica i eòlica.” Estudi experimental de l’eficiència energètica dels elements instal·lats a l’aula d’energies renovables de l’Institut Guindàvols “.

Autor:    Sergi Gómez Terés

Tutor:  Anicet Cosialls Manonelles

Centre:    Institut Guindàvols

Resum: Les Nacions Unides han nomenat el 2012 “l’any internacional de l’energia sostenible per a tots”.  Els objectius del treball són:

1. Conèixer les energies renovables solar tèrmica, solar fotovoltaica i eòlica i el seu funcionament.

2. Conèixer l’aula d’energies renovables de l’institut Guindàvols.

3. Determinar experimentalment la potencia de tots  els elements de la instal·lació de l’aula d’energies renovables.

4. Determinar experimentalment el rendiment de tots els elements instal·lats a l’aula d’energies renovables.

5. Determinar experimentalment la constant solar.

6. Determinar experimentalment el calor específica de l’anticongelant.

Aquest treball ha estat estructurat en dues grans parts. La primera part ha consistit, fonamentalment, en una recerca d’informació sobre les energies renovables i, més en concret, sobre l’energia solar tèrmica, l’energia solar fotovoltaica i l’energia eòlica. Aquests tres tipus de fonts d’energia han estat escollits per la seva presència en l’esmentada aula d’energies renovables.  La segona part del treball està integrada per diferents determinacions experimentals. En total han sigut set, de les quals cinc no hagués pogut ser possibles sense l’aula d’energies.

Títol: Producció d’un tema musica

Autor:  Vicent Monfà Bañere

Tutor:   Francesc Alamon Queralt

Centre:  INS Manuel de Montsuar

Resum:  En aquest treball es planteja el procés necessari per a la producció musical en el món de l’àudio professional. L’objectiu de la recerca es centra en la consecució de la interpretació musical i de l’enregistrament, a partir d’instruments acústics i virtuals, tot seguint els  estàndards dels models professionals. El tractament posterior d’aquest material i la masterització completen el camí que porta des de la idea musical fins a l’obtenció de la màxima fidelitat i rigor en el producte final.

Títol: Comparación entre submarino convencional y submarino nuclear

Autora:   Gloria Galicia Balbo

Tutora:    Pilar Pérez Claver

Centre:  Col·legi Arabell

Resum:  El treball analitza el dos possibles sistemes de propulsió d’un submarí, mitjançant energia nuclear o amb motor dièsel. Es realitza una comparativa entre els dos i s’esmenta les avantatges i inconvenients de cadascun.

Àmbit de Ciències de la Salut

Títol:  Reanimació Cardiopulmonar

Autora: Adriana Ardanuy

Tutora: Marina Esteve Colomé

Centre: Ins Josep Lladonosa

Resum: Història de la reanimació cardiopulmonar, procediments i protocols d’actuació i pràctica d’aquests, estudi dels coneixements que en té la població.

Títol:  Inducció de l’apoptosi en les cèl·lules tumorals d’endometri mitjançant la radioteràpia (amb col·laboració IRB)

Autora: Cristina Francès

Tutor: Montse Perpinyà

Centre: Ins Màrius Torres

Resum: Inducció de l’apoptosi en les cèl·lules tumorals d’endometri mitjançant la radioteràpia (amb col·laboració IRB).

Títol:  Estudi de la cirurgia refractiva

Autora: Andrea Miró

Tutor: Cristina Tàrrega

Centre: Ins Josep Lladonosa

Resum: Estudi i seguiment de dues cirurgies refractàries:  proves, intervencions i resultat.

Títol:  La síndrome de Brugada

Autora: Xènia Castillo Peña

Tutor: Josep Maria Forné i Febrer

Centre: INS Màrius Torres

Resum: Es traca d’un treball que fa recerca sobre la síndrome de Brugada des de la poca bibliografia, amb el suport de la xarxa, l’entrevista.

Títol:  I si tinc càries?

Autora: Alba Sansa Zaragoza

Tutora: Mercè del Barrio Arranz

Centre: Institut Guindàvols

Resum: En aquest treball hem estudiat experimentalment com afecta el ph de la saliva, els aliments que ingerim i els hàbits d’higiene en la nostra salut bucal. També hem realitzat un estudi dels hàbits alimentaris i d’higiene bucodental de l’alumnat de l’Institut Guindàvols de Lleida, i hem realitzat una comparació d’aquests resultats amb els obtinguts a nivell d’Espanya l’any 2010.

Títol:  Lactància materna versus Lactància artificial. Les claus científiques de la diferència.

Autora: Raquel Alcázar Molins

Tutora: M. Àngels Claramunt Armengau

Centre: INS Alcarràs

Resum: En aquest treball s’han analitzat diferents estudis científics, actuals i procedents de fonts molt prestigioses, i s’ha demostrat que deixar de dónar lactància materna aporta perjudicis i riscos tant en els nadons, en els prematurs i en les mares.

Àmbit de Ciències de la Natura

Títol:  Estudi de la sensibilitat bacteriana: Escherichia Coli DH-5 αVs. Escherichia

Coli MC-50

Autora: Patrícia Solana

Tutora: Cristina Tàrrega Nogués

Centre: Ins Josep Lladonosa

Resum: Estudi de la resposta de dues soques d’E coli (bacteri) al contacte amb  diferents antibiòtics.Comprovació de la resistència a un antibiòtic quan l’exposició d’un bacteri al mateix és continuada.

Títol:  Transgènics: Solució o amenaça?

Autora: Cristina Jauset Gonzàlez

Tutora: Mercè del Barrio Arranz

Centre: Institut Guindàvols

Resum: El treball tracta de l’estudi  dels organismes modificats genèticament. En primer lloc, hem diferenciat una varietat de planta transgènica d’una que no ho és mitjançant la determinació experimental del gen que les diferència. Posteriorment hem elaborat un estudi de l’eficàcia de l’efecte que proporcionava el gen transgènic. Una vegada familiaritzats amb els transgènics hem fet un estudi sobre les avantatges i els inconvenients que aquests aporten en els diferents àmbits de l’agricultura, la salut, el medi ambient i l’economia, a través d’una recerca bibliogràfica i la consulta amb dos doctors agrònoms de la UdL especialitzats en el tema, als quals hem realitzat una entrevista que hem enregistrat en vídeo per a la posterior producció d’un reportatge videogràfic. Finalment hem tractat d’estudiar la percepció social envers els transgènics i determinar el nivell d’informació entre l’alumnat i el professorat de l’Institut Guindàvols.

Títol:  Tenen consciència els dofins?

Autora: Marta Canchal Peralta

Tutor: Pablo Petreñas Ranedo

Centre: Col·legi Lestonnac “L’ensenyança”

Resum: ¿S’han preguntat mai si els dofins tenen consciència?  Fa uns mesos aquesta qüestió va ser el perquè del meu Treball de Recerca. Vaig decidir doncs, començar una exhaustiva recerca d’informació  sobre l’espècie i se’m va presentar l’oportunitat d’assistir durant l’estiu al Zoològic de Barcelona per tal d’estar més a prop dels dofins i extreure’n conclusions.

Títol:  Recerca de microorganismes a les aigües del riu Ondara

Autora: Celia Sánchez Itarte

Tutora: Silvia Ansorena Domínguez

Centre: INS Alfons Costafreda

Resum: Anàlisi de les aigües de tres localitzacions diferents del riu Ondara al seu pas per Tàrrega per afirmar-ne l’existència de vida microscòpica i la seva posterior identificació.

Títol:  Historia geológica de los Calderones (León)

Autor: Adrián del Rincón

Tutora: Montse Perpinyà

Centre: Ins Màrius Torres

Resum: Historia geológica de los Calderones (León).

Títol:  Estudi de la mitosi cel·lular en cèl·lules vegetals

Autor: Joan Citoler

Tutora: Montse Perpinyà

Centre: Ins Màrius Torres

Resum: Estudi de la mitosi cel·lular en cèl·lules vegetal

escrit per joantfort \\ tags: , , ,