mai 18

Infantil, Primària i Secundària

El passat 17 de març vam celebrar una jornada conjunta entre professorat d’infantil, primària i secundària en què es va fer una xerrada inicial amb interessos comuns i posteriorment ens vam agrupar en tallers per interessos o nivells.

La jornada va ser tot un èxit tant de participació com per la qualitat dels tallers, us en deixem a l’abast els continguts.

Presentació de la jornada a càrrec de l’Ignasi Parra (ICE-CFC de la UdL)

Programa de la Jornada

Conferència inaugural a càrrec de Jose Luís Cebollada

En José Luis Cebollada és profesor de FQ desde 1990, ha estat assessor de formació permanent durant dos anys de l’àrea ciències+TIC, responsable de mitjans informàtics del seu centre durant 6 anys.

Va posar en marxa el portal aragonès per a l’ensenyament de la física i la química:  http://catedu.es/cienciaragon

Des del 2009 és coordinador del programa Ciencia Viva del Departamento de Educación. http://cienciaviva.educa.aragon.es

Ha treballat durant quatre anys en l’adaptació de materials d’enfocament  CTS (Ciencia-tecnologia-societat), sobretot dels projectes britànics SATIS, SATIS revisited i UPD8.

ENSEÑAR CIENCIAS A LOS NUEVOS INQUILINOS DEL HOTEL ELÉCTRICO

Antonio López (CRP Segrià) presentant en José Luís Cebollada

Si tal i com deia la sarsuela: “avui les ciències avancen que és una barbaritat”, el nostre alumnat hauria d’aprendre una “barbaritat” de ciències. A la xerrada es pretén demostrar que:

Vivim envoltats de ciència i que cal una relació que no es pot aturar-se en la sorpresa sinó que s’ha de plantejar preguntes.

Vivim envoltats de nombres i que  els hem d’entendre , algú de nosaltres té idea de què són 40.000 milions d’euros? Tal i com deia John Allen Paulos el nostre alumnat ha de deixar de ser anumèric.

Vivim envoltats d’informació, una gran part d’aquesta informació és – i continuarà sent- escrita i hem de formar lectors crítics.

Vivim envoltats de professorat i tot just aprofitem –en el bon sentit- el treball dels nostres companys i companyes; es presentaran alguns exemples de projectes i materials disponibles per a copiar, inspirar-nos, fer-ne l’adaptació,…

Finalment es mostraran algunes propostes del programa Ciència Viva del Departamento del Gobierno de Aragón i com pretenem influenciar en el que s’esdevé a les aules.

Accediu a la conferència del Jose Luís Cebollada:

Presentació de la conferència

Accediu al material de la conferència del Jose Luís Cebollada:

 • Jordi Sabatés & Segundo de Chomón. El DVD: Le piano magique.

Presentació del web de l’Equip ICE de Ciències de Secundària

L’equip ICE de ciències ens va presentar la seva pàgina en què hi aniran penjant material didàctic. Hi podeu entrar a través d’aquest enllaç.


Exposició de pòsters

Us destaquem la col·laboració en format pòsters  d’experiències portades a terme a l’aula que van enriquir substàcialment la jornada.

Accediu als pòsters en format pdf:

Pòster 1 – L’aire – ESC Joaquim Palacin – Agnès Arderiu

Pòster 2 – Experimentem amb la llum i la calor – ESC Àlber – Teresa Cases

Pòster 3 – Construïm màquines – ESC Àlber – Teresa Cases

Pòster 4 – ESC Bressol Albarès – Experimentem els sentits mitjançant materials – Mònica Berenguer

Pòster 5 – INS Ronda – Setmana de la Ciència 2011 taula periòdica – Esther Ros

Pòster 6 – INS Josep Vallverdú – Reconeixement de sucres en la llet – Carme Llobera

Pòster 7 – INS Maria Rúbies – Dominó químic – Lídia Camats Vicent Galvañ

Pòster 8 – ESC Francesco Tonucci – El laberint fosc de miralls

Pòster 9 – INS Ciutat de Balaguer – Estudi de la segona llei de Newton – Sergi Palou

Pòster 10 – INS Maria Rúbies – La increible història del Sr. Al’Um-lni – Olga Fuertes

Pòster 11 – INS Maria Rúbies – Taula periòdica en codi QR – Rosa Bort – Lorenzo Ramírez – Gerard Sala

Pòster 12 – INS Josep Lladonosa – Ciència de l’institut  a l’escola – Javier Saez – Núria Tous

Pòster 13 – ESC Frederic Godàs – Envoltats d’aire – Tesa Corbella

Pòster 14 – INS Gili Gaya – Experiències de química al BTX

Pòster 15 – INS Ciutat de Balaguer – Ampliem els espais verds del centre – Mari Florensa – Rosa Gracia – Francesca Margineda

Pòster 16 – INS Josep Lladonosa – Estudi de la fermentació alcohòlica – Cristina Tàrrega

Pòster 17 – ESC Àlber – La llum i les ombres – Anna Amorós  - Anna Arbonés

Pòster 18 – INS Almenar – La torreta de l’institut  - Dolors Moyes – Joana Serna

Pòster 19 – INS Almenar – Ens guanyen els sentits?  - Dolors Moyes – Joana Serna

Pòster 20 – INS Torrevicens – Aplicació de les lleis de Newton –  Marc Batlle

Pòster 21 – INS Torrevicens – Elaboració de piles casolanes –  Marc Batlle

Pòster 22 – ESC Ignasi Peraire – Llum i ombres – Eva Bonastra

Pòster 23 – ESC Almenar – Com funcionen les màquines? – Montserrat Montagut

Pòster 24 – ESC Parc de l’aigua – Moments de ciència a l’escola

Pòster 25 – CRP Segrià –  AEPECT – Anna Jiménez

Pòster 26 – ESC Àlber – Quin ou és més fresc? – Àngels Castel

Pòster 27 – INS Gili Gaya – Experiències de física al BTX


Tallers

A continuació teniu un petit resum dels tallers que es van oferir en la jornada.

TALLER –  Infantil  - Dados al super-plato / Mercedes Bravo

Professora d’Educació Infantil al col·legi Sagrada Familia, de Saragossa. Desde fa 25 anys coordina el gru de treball COnsumo y escuela en el centre de professors de Saragossa des del que han treballat en diferents projectes sobre el tema transversal: educació per al consum. Alguns d’aquests projectes han estat publicats en revistes pedagògiques ade caire nacional.

Es tracta d’un taller amb tot un seguit de propostes lúdico-educatives al voltant de la dieta.

Com a punt de partida es donen a conèixer les propietat nutritives de diferents aliments i es reflexiona sobre la seva presència o absència en els aliments que quotidianament utilitzem.

Tot això ho fem amb uns daus gegants i una vaixella molt especial: un super plat de 150 cm de diàmetre, de plàstic amb imatges fotogràfiques de 80 aliments classificats segons els seus nutrients.


TALLER –  Infantil  - Epaminondes o per què no podem rentar un entrepà a la font / Aida basora i Núria Garcia

Treball d’experimentació a partir d’un conte.

Basat en el conte de l’Epaminondes veurem com les accions que fa aquest personatge produeixen canvis en els materials , que passa quan els fem interactuar entre ells i que aquests canvis que provoquem poden ser reversibles o irreversibles.

Reflexions sobre la naturalesa d’aquestes interaccions que de vegades provoca resultats inesperats i molt diferents dels que la lògica ens havia fet pensar.

- Epaminondes (Conte dels Estats Units del Sud) Sara C. Bryant “Com explicar contes”

- Epaminondes . Adaptació de M. Eulalia Valeri   Ed. La Galera

Blog del grup Kimeia

Presentació


TALLER –  Infantil  - Semblants però diferents / Montserrat Pedreira

El taller proposa a les participants una pràctica entorn del treball sobre materials i  convida després a la reflexió a partir de l’experiència realitzada amb nens i nenes d’infantil a l’Escola Pública de Rellinars (Vallès Occidental).

Article

Planificació terra que pinta

Semblants però diferents


TALLER –  Primària  - La física low-cost / Jose Luís Cebollada

En aquest taller es va treballar la física a partir d’un element tan senzill com econòmic, una canyeta de beure.  La idea era fer uns quants exercicis senzills i econòmics i sense embrutar gaire per a que pugui convertir-se amb facilitat en una activitat d’aula.


TALLER –  Primària  - Astronomia de sobretaula / Xavier Franch

En aquest taller es va construir:

 • Un sistema solar de butxaca
 • Un simulador del moviment solar
 • Un planisferi
 • Un univers, o més, en expansió.

  Planisferi 1

  Planisferi 2


TALLER –  Primària  - Aprenentatge basat en projectes a ciències: una manera de desenvolupar la competència científica / Fanny Majó

Es va analitzar com a partir d’activitats d’aula englobades dins una metodologia autèntica com l’Aprenentatge Basat en Projectes ens serveixen per desenvolupar la competència científica del nostre alumnat. Visualitzant com els i les alumnes planifiques, implementen i avaluen projectes que poden tenir  aplicació en el món real, més enllà de l’aula de classe.

Us oferim una selecció de les diapositives de la seva presentació.


TALLER –  Secundària  - Treball per tasques a l’aula / Alba Huix, Carme Roures i Dolors Valls

Treball per tasques és una organització  metodològica que pretén desenvolupar les capacitats dels alumnes fent-los  treballar competencialment en tasques interdisciplinàries .

Es proposen diferents seqüències d’activitats  destinades  a obtenir un producte final que s’encomana als alumnes i  que els ajuda a superar el repte inicialment plantejat.  Per això facilitem  una  estructura horària que permet augmentar el temps de  treball efectiu de l’alumne durant l’horari lectiu.

Presentació


TALLER –  Secundària  - Interactuar per aprendre / Marina Castellà

La interacció dels alumnes a l’aula potencia, sens dubte, l’adquisició d’aprenentatges significatius. En aquesta xerrada es presentaran diverses metodologies per gestionar el treball cooperatiu a secundària: el “puzzle” a l’aula de ciències, els treballs globalitzadors científico-socials i els projectes interdisciplinaris.


TALLER –  Secundària  - Experimentació en física amb un ordinador (portàtil) o/i un telèfon (mòbil) / Lorenzo Ramírez

Des de que gaire bé tothom té un ordinador i un mòbil, aquestes eines s’han convertit en el material d’experimentació més accessible. En aquest taller es van aportar idees per a la seva utilització en la experimentació en física. No es va parlar, però, dels sensor i les consoles Multilog, ni dels aplets o de la recerca d’informació en internet, sinó de:

 • com es pot ajudar al tractament de dades, mitjançant programari adient
 • de la pròpia utilització de l’ordinador i el telèfon com a sensors, a través de l’entrada de so i la webcam o càmera fotogràfica, el que permet fer experimentació en mecànica i ones, per exemple, o
 • de com es poden substituir alguns aparells de laboratori, com l’oscil·loscopi, el generador de funcions, el cronòmetre o el projector de diapositives.

Enllaç


TALLER –  Secundària  - Els videojocs a l’aula (Bio-jocs) / Pau Gil

Els videojocs són jocs que permeten simular en una pantalla l’activitat d’un usuari. L’objectiu d’aquest taller era veure com preparar activitats educatives fent servir videojocs a l’aula i descobrir el funcionament de Kokori, un simulador i videojoc 3D d’una cèl·lula eucariota animal. També s’ih van veure els diferents dispositius d’aplicació (PC, tablets, mòbils) i altres jocs de Química, Biologia, Ciències de la Natura i Física.


TALLER –  Internivells – El periòdic com a font documental a l’escola  / Sebastià Gertrudix

El taller tractava de com es pot utilitzar el periòdic com a font documental i com es pot arxivar i treballar aquesta informació.

Es pot tenir organitzada la matèria en diversos temes generals (l’energia, els agents naturals, la població, el medi ambient, seguiment del temps i la temperatura, el nostre cos –salut i alimentació-, conflictes i guerres…). De tots aquests temes es pot anar recopilant notícies cada dia del periòdic. Les notícies s’arxiven i ordenen per la data en carpetes. D’aquesta manera, a part de treballar el concepte de les diferents energies, per exemple, es recopilen les informacions que surtin a la premsa de totes elles i de les seves aplicacions, així com dels seus problemes de seguretat, la seva localització en el territori, els seus avenços…

L’objectiu principal és fer veure als nens i nenes que els temes de coneixement del medi no són només definicions i conceptes a estudiar, sinó que tots ells formen part de les nostres vides en l’actualitat i que ens afecten d’una manera o altra. A més, la informació diària ens posa en contacte amb la realitat de tots aquests temes.

Us deixem una selecció de diapositives de la seva presentació de PWP.


TALLER –  Internivells – La terra paral·lela. Mesura de la radiació solar per treballar les estacions i els climes  / Pep Vidal i Manel Ibañez

La Terra paral·lela és un model que permet  observar en la maqueta la part il·luminada de la Terra pel Sol en temps real.

Per poder fer les observacions correctament cal orientar l’eix del model en direcció Nord-Sud (brúixola) amb una inclinació igual a la latitud del lloc on es fa l’observació, en aquest cas Lleida 41,5ºN (suport) i cal situar Catalunya a la part superior de l’esfera de tal manera que quedi paral·lela al terra que trepitgem (nivell) aleshores la maqueta es mou igual que la Terra i totes dues (Terra i maqueta)  les il·lumina el Sol  per igual. Una prova és l’ombra projectada per un gnom al terra i la projectada per un petit gnom sobre Catalunya al model.

Es poden fer  observacions a diferents hores del dia, a diferents èpoques de l’any, fer girar el model i veure l’evolució de les ombres al llarg d’un dia, observar les ombres en els solsticis i equinoccis, comprovar el diferent escalfament  en la maqueta de diverses zones segons la incidència dels rajos solars a diferents latituds o mesurar l’energia rebuda i treure conclusions.escrit per joantfort \\ tags: , , ,

des 21

Durant  la setmana del 18 al 28 de novembre la Universitat de Lleida, concretament el vicerectorat de Recerca i l’ICE- CFC, amb la col·laboració de la Fundació Institució Catalana de Suport a la Recerca i del Departament d’Ensenyament, ha celebrat la Setmana de la Ciència d’enguany.

El 2011 ha estat dedicat a la química i als boscos per la qual cosa nosaltres els hi hem volgut dedicar una atenció especial a les nostres activitats.

Al llarg d’aquesta setmana el que pretenem és apropar a la ciutadania el món de la Ciència, principalment el que s’hi desenvolupa a la pròpia Universitat. Atès que té principalment un caràcter divulgatiu, ens proposem activitats per a que tota la ciutadania hi tingui cabuda, perquè la ciència ens envolta per tot arreu i tan sols hem de parar compte al nostre entorn per a veure que la ciència hi és omnipresent.

Amb aquesta idea el que proposem a la ciutadania són diferents modalitats d’activitats com són les exposicions, el concurs de fotografia, conferències, tallers, visites a centres i departaments de la UdL i, des de l’any passat i amb col·laboració de l’Ateneu Popular de Ponent, visites per la ciutat amb un transfons de difusió científica.

Díptic de les activitats

Exposicions

Exposició:  “Els boscos”

Lloc: Hall Rectorat

Del dia 18/11/2011 fins el dia 12/12/2011

Resum: Albert Masó i Carles Solà ens han mostrat una selecció d’imatges fotogràfiques de boscos d’arreu del món. A través d’aquestes imatges vam poder copsar la complexitat d’aquests ecosistemes i l’enorme  biodiversitat que s’hi encabeix en ells.

Exposició:  “Mostra de fotografies lliurades al 4t concurs de fotografia científica de la UdL”

Lloc: Passadís del 2n pis

Del dia 18/11/2011 fins el dia 28/11/2011

Resum: El passadís del segon pis de l’edifici de Rectorat de la UdL va acollir una Mostra de Fotografia científica en què es va exposar una selecció de les 55 fotografies que es van presentar al concurs d’enguany.

Les guanyadores del concurs van ser. el primer premi per a Cèsar Bosch Tomàs per  la seva fotografia “Càpsida” i el segon premi per a Dan Onisor per la seva fotografia “Refrigerador”.

1r premi Fotografia de Cèsar Bosch

2n premi Fotografia de Dan Onisor

Conferències

La nova cuina científica, a càrrec del sr. Pere Castells, fundació Alicia.

El 1969, Nicholas Kurti, professor d’Oxford, va impartir la xerrada “El físic a la cuina”. Després de demostrar com la física pot ajudar a cuinar, va dir: “trobo que és una trista imatge per a la nostra civilització que puguem mesurar la temperatura a l’atmosfera de Venus i no sapiguem què passa a l’interior dels nostres soufflés”. Anys més tard, Kurti i Hervé This van encunyar el terme “gastronomia molecular” per referir-se a l’aplicació dels principis científics a la comprensió i millora de la preparació d’aliments.

Però quan la revolució creativa ha esdevingut realment radical ha estat en els darrers anys, gràcies sobretot a Ferran Adrià, que ha sabut dur les avantguardes a la cuina.

Sovint s’associa al moviment culinari que lidera Ferran Adrià a la cuina molecular perquè també ell recorre al coneixement científic com a suport de la seva innovació. Però la cuina que desenvolupa no s’adiu als principis de la gastronomia molecular. El que fa és molt més senzill, utilitza la ciència com un element més de creativitat.

Paral·lelament, els centres universitaris i de recerca, les institucions dedicades a la R+D+I i el sector agroalimentari han incrementat la seva atenció envers aquesta interrelació entre ciència i cuina.

El treball portat a terme pels equips de cuina de restaurants com el Bulli, el Celler de Can Roca o Sant Pau, entre d’altres, és reconegut arreu gràcies a un esforç continuat per la creativitat, alhora que per recuperar els valors tradicionals de la nostra manera de menjar i projectar-los al món. Sens dubte, la ciència també a contribuït a aquesta projecció.

Resum

Article

Química: colors i reaccions amb productes quotidians, a càrrec del professor Josep Corominas

Les reaccions químiques  es caracteritzen pel canvi de propietats de les substàncies,  per exemple els canvis de color. També perquè sempre hi ha energia involucrada en el procés, que pot ser com a calor i com a soroll. En la conferència, hem vist un conjunt de reaccions químiques, sempre emprant productes quotidians on hi ha reaccions de canvi de color i algunes petites explosions.

Apunts

Catalunya, país de boscos, a càrrec del professor Martí Boada

Catalunya és un país de boscos, sense saber-ho ni tenir-ho assumit. El bosc  és l’expressió més madura del paisatge, aquest està conformat per les denominades forces inductores de caràcter biofísic i les forces inductores de caràcter socioeconòmic, la resultant d’aquestes dues dinàmiques és el sistema que ens entorna i que ens dóna  suport existencial. Si deixéssim que sols actuessin les forces de caràcter biofísic  Catalunya seria un país majoritàriament cobert per boscos, llevat d’algunes zones litorals i de l’alta muntanya. Tot allò que és no bosc, és el resultat de diferents processos històrics d’artigueig per tal de realitzar les activitats agrícoles i de pastura. En la mesura que el rerepaís tanca masos i abandona conreus i pastures, la resposta resilient del sistema dóna  bosc.

El despoblament rural de les darreres cinc  dècades, explica que en aquest moments la superfície forestal ocupa mes del 60 % del territori, posant-nos per damunt de la majoria de les mitjanes forestals de països com Espanya (36%), Franca (34%) EEUU (32%); Catalunya  és, per tant, un del països amb més superfície forestal del món occidental, és un país de boscos, tanmateix, sense saber-ho.

Tallers i visites a centres de la UdL

Títol: Com mesurar un animal?

Descripció: Taller interactiu de biometria, on a partir de determinades mesures corporals fàcils d’obtenir (pes, alçada, amplada d’espatlles i  de malucs, amplada i longitud cefàliques…) es fa una mica d’estadística simple. I a partir dels valors obtinguts, interpretar-ho: què podem concloure, de la mitjana? Som un grup uniforme? I harmònic? Quina relació hi ha entre pes i alçada? Hi ha diferències entre sexes?

Finalment, se’n treuen conclusions similars a partir d’un cas basat en dades reals d’animals domèstics.

Professsor: Pere-Miquel Parés i Casanova

Títol: Substàncies i productes de casa per a fer química i màgia

Descripció: Quan parlem de “productes químics”, sovint pensem amb substàncies de laboratori, emprades per experts en experiments complicats… però la realitat no és aquesta, si no que la química està en els productes i els materials que usem  a casa, per la neteja, per l’alimentació, a la farmaciola o per el jardí. Tots són “productes químics”. En aquesta sessió, es comprova com hi han reaccions, de vegades sorprenents amb coses que fem servir cada dia.

Professor: Josep Corominas

Títol: La química a la feina de la policia científica

Descripció: Taller pràctic de desenvolupament de tasques amb reactius específics de la policia científica per a revelar  empremtes dactilars, petjades, marques, mostres biològiques i adn. Es simula l’escenari d’un crim en què cal trobar les proves.

Professorat: Josep Maria Mateu, Toni Tarragó i  Carles Xavier Campàs.

Títol: Esferificacions amb alginats

Descripció: Els alginats formen part de les parets cel·lulars d’algunes algues. La seva estructura química permet la modificació de la viscositat de solucions aquoses i la formació de gels. En aquesta activitat es porta la cuina al laboratori per tal de comprovar l’excel·lent capacitat gelificant d’aquests polímers orgànics naturals creant esferes d’alginat farcides de sucs de fruites i d’altres begudes. Veiem el comportament dels gels formats i parlem d’altres aplicacions dels alginats fora de la cuina.

Professor: Rubén Torregrosa

Títol: Alimenta’t segons els teus gens

Descripció: En el decurs d’aquest taller s’introdueix el concepte de genoma a partir d’una obtenció d’ADN per procediments senzills. Posteriorment es realitza un test de les diferencies genètiques en la capacitat de detectar sabors entre l’alumnat participant i es parla de la interacció entre els aliments i el genoma, de com podem predir les malalties que més probablement patirem, i de com podem prevenir aquestes predisposicions a les malalties a través de l’alimentació.

Professor: David de Lorenzo

Títol: Cuina i ciència. La cuina al buit i el control de la temperatura

Descripció: En aquesta exposició demostrem la importància que té el domini de la temperatura en les coccions al buit i la influència del buit en aquesta cocció.

Expliquem els diferents tipus de coccions al buit que existeixen i la diferència entre buit bàsic i buit continuo.

Fem algunes pràctiques per demostrar com s’utilitzen els diferents complements de la cuina al buit ( bosses, sondes, escumes termòmetres, termos de cocció)

Professor: Salvador Brugués

Títol: Els aliments i la seva conservació

Descripció: Taller en què s’expliquen les funcions dels nutrients en l’organisme humà, tot relacionant-ho amb la composició dels aliments i l’alumnat ha d’elaborar un àpat amb el material que els oferim. Aleshores també treballem sobre el procés de conservació dels aliments.

Professorat: Robert Soliva i Teresa Piqué

Visita al Parc tecnològic

Títol: Visita al parc científic i tecnològic agroalimentari

Descripció: En aquesta activitat es proposa un recorregut per les instal·lacions del Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida fent especial atenció al laboratori del CAEM (Centre d’Art d’Època Moderna) i a altres empreses que hi són instal·lades

A càrrec de: Mª Antònia Gutiérrez, Marc Ballesté i Isidre Puig.

Visita per la ciutat

Títol: El Dr Pearson i el nou paradigma energètic a Lleida.

Descripció: Amb la col·laboració de l’Ateneu Popular de Ponent i el Museu de l’Aigua de Lleida hem fet una visita guiada sota el tema central El Dr. Pearson i el nou paradigma energètic a Lleida, en el marc de la commemoració dels 100 anys de la Canadiense a Lleida.

Visitem les comportes de la Canadiense i seguem la canalització del riu Segre fins al Campus de Cappont i, d’aquí, anem al Museu de l’aigua. Per acabar visitem les plaques d’energia fotovoltaica de la pròpia Universitat de Lleida.

A càrrec de: Xavier Eritja, Marc Sans i Néstor Vallejo

escrit per joantfort \\ tags: ,

abr 11

Poster difusio

Conferència

Conferència d’inauguració a càrrec d’en Antoni López: Transicions metodològiques a l’aula de ciències.

A pesar de viure en un món cada dia més complex i depenent de la ciència i la tecnologia, el nivell d’informació del públic sobre qüestions científiques així com la consideració social del coneixement científic està en hores baixes. En canvi hi ha un preocupant ressorgiment de la pseudociència on no manca la col·laboració dels medis.

Sembla evident que l’acció educativa des de l’escola ha de fer un paper important en la correcció d’aquesta situació, però continuen predominant els models metodològics tradicionals de transmissió-recepció, mentre algunes tendències renovadores s’entesten en una excessiva formalització de la metodologia científica que sedueix escassament l’alumnat. Una possible via de canvi metodològic positiu fora la derivació cap a un tipus d’ensenyament de les ciències basat en la indagació, com ja prescriuen els nous models curriculars.

Situar els alumnes en un context d’indagació científica significa recórrer una seqüència mínima d’operacions: partir de preguntes rellevants, identificar evidències, formular explicacions consistents amb aquestes evidències, cercar connexions amb el treball previ dels científics i comunicar els resultats. Però no es pot demanar que el pas d’un model a un altre sigui sobtat. En aquesta sessió s’han presentat alguns suggeriments didàctics per a facilitar una transició progressiva cap  a situacions didàctiques on s’incrementi poc a poc el grau d’autonomia de l’alumnat.

Presentació

Material lliurat:

Taula 1

Indagació

Article:

Breaking into inquiry

Comunicació

Comunicació a càrrec de Luís Palacín. Tecnologies Educatives Dep Ensenyament. Tipologia de recursos web

per treballar les ciències a l’aula.

Recursos Web en ciències naturals: Repàs de diferents recursos Web presents a la xarxa global. Els recursos Web són accessibles per qualsevol persona en quasevol moment i en qualsevol lloc. Només cal un accés a Internet. La seva diversitat i quantitat augmenta dia a dia més que altres recursos TIC. La presentació intenta catalogar els recursos Web segons la participació més activa o no de l’alumne (metodologia) i el focus centrat més en els continguts acadèmics o en les competències. Cada recurs és exemplificat amb una relació de les habilitats cognitives que treballa en els alumnes.”

Lluís Palacín

Presentació

Taller 1

De La Terra a La Luna, i tornar: recursos d’astronomia virtual a càrrec de Juli Vallory.

Tecnologies Educatives Dep Ensenyament

Dark side of the moon? Hi ha una cara fosca de la Lluna?
Prova de competències bàsiques: La pilota de la Selene. Tres exercicis de resolució d’ombres sobre esferes de l’escola grega de fa tres mil anys.
A partir d’aquests dos motius veiem com es poden potenciar en una aula digital eines virtuals gratuïtes que poden semblar molt bàsiques. Aprenem a utilitzar l’aplicació Virtual Moon per a resoldre ombres senzilles en esferes i com a portal per accedir directament a nombrosos recursos, especialment imatges i videos, dels organismes relacionats amb la NASA. Amb quatre clics arribem a la fotografia de la petjada de l’Armstrong.
Aprenem també a utilitzar Stellarium, també gratuït, per a veure des de la Lluna com s’hi fa de nit i de dia, i com es veuen les fases de la Terra: Terra plena, Terra en quart, Terra nova i eclipsi! Eclipsi de Sol i eclipsi de Terra.
Finalment, Blue Marble, la mítica fotografia de la Terra des de l’Apollo 17, ens serveix de pretext per accedir a la bibliografia bàsica de la geologia de la Lluna, cartografia geològica, talls i làmines primes de roques lunars. Perquè a la Lluna hi ha estat onze pilots i un geòleg, precisament qui va fotografiar Blue Marble.

Juli Vallory

Document

Presentació

Taller 2

Un moodle de ciència, a càrrec de Marina Castellà (INS S Gili i Gaya) i Noemí Morales (INS Torrefarrera)

Moodle és una plataforma educativa que permet construir seqüències didàctiques en format TIC i adaptar-les a les necessitats educatives de cada grup-classe i, fins i tot, de cada alumne. L’objectiu del taller ha estat donar a conèixer les infinites possibilitats que ofereix aquesta eina i aportar unes petites pautes per començar a treballar-hi sense por.
En la primera part s’han presentat diversos cursos Moodle de Ciències Naturals per a 1r d’ESO i per a Batxillerat.
I la segona part, més pràctica, s’ha centrat en els cercadors de recursos didàctics, com ara el portal Alexandria. Seguint un petit guió, els assistents han pogut practicar com descarregar i restaurar cursos de ciències directament de la xarxa.

Noemí Morales i Marina Castellà

Taller 3

Laboratori virtual de química i biologia a càrrec de Javier Sáez (INS Lladonosa),  Sergi Palou (INS Lladonosa),    Esther Ros (INS Ronda) y  Cristina Tàrrega (INS Lladonosa)

El Laboratori Virtual de Química és un conjunt de simulacions realistes i complexes que es realitzen al laboratori de química general . En aquest laboratori els alumnes es troben en un entorn virtual on tenen llibertat per prendre decisions com les que haurien d’afrontar  en un medi  real de laboratori.

Els experiments inclouen simulacions d’anàlisi inorgànics qualitatius, experiments fonamentals de química quàntica, propietats dels gasos, experimentacions de valoracions i calorimetria.

En el Workbook es poden seleccionar les pràctiques que ja estan predeterminades, i l’altra possibilitat  és realitzar experiments dissenyats pel propi usuari.

Document

Taller 4

Taller de caceres del tresor i webquest a càrrec de Carme Roures (INS M Montsuar) i   Alba Huix (INS M Montsuar)

El Taller va estar estructurat en dos parts:

En la primera part Es va justificar el per què cal utilitzar aquest recurs, amb una presentació amb Power Point (va durar uns 10 minuts)

En la segona part Aquesta més extensa en temps, es va realitzar una cacera del tresor , “mostra”,  utilitzant la plantilla que  la Núria Coma, te penjada al bloc de les caceres  del tresor.

A l’acabar es  va mostrar l’enllaç a la plantilla per fer WebQuest i es va explicar breument, ja que no es disposava de més temps.

Presentació

Cartells.

Les persones assistents van poder veure diferents experiències plasmades breument en cartells. Si n’esteu interessats o interessades, podeu fer el visionat dels cartells que es van exposar i descarregar-vos-els.

Cartell 1 Observació d’estomes d’heura (Hedera helix)

Cartell 2 Observació de les cèl·lules vegetals i cloropasts en fulles d’elodea

Cartell 3 Extracció de DNA de kiwi

Cartell 4 Conservació de la temperatura del cos

Cartell 5 Ancient Greece, una wiki interdisciplinar en anglès per a 1r d’ESO

Cartell 6 Un model d’aprenentatge combinat a les ciències de batxillerat

Cartell 7 Taller de fotografia científica


escrit per joantfort \\ tags: , ,