oct 07

L’Institut de Ciències de l’Educació – Centre de Formació Contínua de la Universitat de Lleida acull equips de formadors/es orientats a satisfer les necessitats de formació del professorat d’infantil, primària i secundària. Les persones que composen aquests equips reben formació específica dels diferents programes del Departament d’Educació i del propi ICE. Estan composats per professorat universitari i no universitari amb amplia experiència professional i, tot sovint, present en iniciatives i projectes educatius diversos. Amb aquesta finalitat i amb l’indicatiu d’”EQUIP ICE” posem al vostre abast els següents equips:

 • E. ICE de Matemàtiques d’Infantil i Primària
 • E. ICE de Tecnologia
 • E. ICE d’Educació Infantil
 • E. ICE de Llengües estrangeres (Secundària)
 • E. ICE de Llengües estrangeres Infantil i Primària
 • E. ICE d’Educació emocional
 • E. ICE de Treball per competències
 • E. ICE de Treball amb altes Capacitats
 • E. ICE de Biblioteques
 • E. ICE de Ciències naturals d’Infantil i Primària
 • E. ICE de Competències digitals
 • E. ICE de Tutoria i atenció a la diversitat
 • E. ICE del Medi ambient
 • E. ICE de Filosofia
 • E. ICE de Comunitats d’aprenentatge
 • E. ICE de formació del professorat interí/substitut de Secundària que ocupa plaça a Infantil i Primària
 • E. ICE de formació del professorat interí
 • E. ICE de Matemàtiques de Secundària
 • E. ICE d’estratègies metodològiques (Nou)
   • COMENCEM BÉ V. Formació inicial per al professorat novell de Primària i Secundària.
   • Cinquenes jornades de formació i reflexió per a tutors i tutores del professorat novell.
   • Curs de formació per al professorat interí o substitut de Secundària que ocupa plaça a Infantil i Primària.
   • III Jornada de treballs i projectes de recerca. Prevista pel 12 de febrer de 2010.
   • I Jornada d’Innovació i tecnologia. Prevista pel 13 de març de 2010.
   • Matemàtiques a l’Educació Infantil. Prevista pel 24 d’octubre de 2009.
   • Ciències a l’Educació Infantil. Prevista pel 10 d’abril de 2010
   • Biblioteques escolars. Prevista pel 17 d’octubre de 2009.
   • Llicències d’estudis retribuïdes 10/11. Sessió informativa.
   • Models pràctics de revisió metodològica. Prevista pel 20 de febrer de 2010.
  • Així mateix, l’ICE-CFC de la UdL duu a terme els següents encàrrecs del Departament d’Educació:

   Com a activitats de major difusió volem destacar les següents jornades:

   (Feu clic en aquest enllaç per veure totes les iniciatives a la seva web)

  escrit per joantfort \\ tags: ,