mar 12


Com hem estat fent aquests darrers anys, hem celebrat la jornada de recerca en què oferim un espai per a que l’alumnat de primer de batxillerat pugui assistir a les presentacions de Treballs de Recerca d’alumnat de segon de batxillerat que entre els centres de secundària de la demarcació de Lleida ens proposen.
A la jornada hi van assistir 750 alumnes de primer de batxillerat de 13 centres de secundària de la demarcació i s’hi van exposar 42 treballs de recerca.

També vam aprofitar la jornada per tornar a presentar el projecte Itinera, amb el qual oferim a l’alumnat un espai on trobar informació sobre l’elaboració  del treball de recerca i, fins i tot, la possibilitat de comptar amb assessorament de lart del personal tècnic i professorat de la pròpia Universitat de Lleida. Si en voleu més informació hi podreu accedir a través d’aquest enllaç.

Seguidament us detallem el contingut de la jornada.

Àmbit artístic

Retrat i reportatge fotogràfic de la societat a càrrec d‘Isaac Berenguer Roigé de l’Institut Màrius Torres (Tutora: Marta Ballarín Enjuanes)
Aquest treball està enfocat cap al camp de la fotografia. Consta de dues parts: la primera és un que retraten la societat. Cada un d’ells expressa, ja sigui d’una forma fonament teòric que explica la selecció de la realitat (l’enquadrament) i el què és i l’evolució al llarg de la història sobre el retrat i el fotoperiodisme. Paral•lelament, i gràcies amb aquest fonament teòric, he elaborat cinc reportatges fotogràfics metafòricament parlant o no, la societat en que vivim. Cada fotoreportatge està prèviament pensat i cultivat d’una forma que encaixi amb la temàtica comuna.

La influencia de l’ època victoriana en les tribus Urbanes a càrrec de Jaime Palau Vidal del Col•legi Episcopal (Tutora: Irene Nòria Jové)

La influencia de l’ època victoriana en les tribus urbanes d’ avui en dia, parlant del lolita i el steampunk. Com a part pràctica, s’ ha realitzat un vestit d’home steampunk i dos entrevistes a dos portadores d’ aquests estils.


La moda, des dels seus inicis fins a l’actualitat
a càrrec de Ignasi Lopez Berga de l’Institut Màrius Torres (Tutor: Juan José González Fabra.

És un recull d’informació sobre la historia de la moda des dels seus inicis fins a l’actualitat. Finalment he fet un vestit des del patronatge fins a la confecció.

Els titelles a càrrec de Sergi Camí Garanto de l’Institut Màrius Torres (Tutor: Daniel Cros Olivert)
En aquest treball parlo sobre les titelles. N’explico la seva història, des dels seus orígens fins ara a l’actualitat. També defineixo tots els tipus de titelles que existeixen. Basant-me en la teoria, faig un recorregut pràctic pels tipus de titelles que més m’agraden com: els titelles de guant, els titelles de tija, els titelles de fil i els titelles corporals. Finalment he fer un vídeo de cada una de les titelles construïdes per poder veure com es mouen.

La fotografia a càrrec de Mariona Palau Nadal del Col•legi Episcopal (Tutora: Irene Nòria Jové) La part teòrica és una introducció en el món de la fotografia, en què es treballen els autors i gèneres principals, les seves bases i la seva història. La part pràctica és una col•lecció d’imatges pròpies creades a partir d’una tècnica primària i acabades amb recursos informàtics i contemporanis.

L’art en el cos humà a càrrec de Maryam Chami Domènech de l’Institut Màrius Torres (Tutora: Montserrat Filella Buira)
Aquest treball tracta de com la pintura, l’escultura i altres estils d’art en el cos humà han evolucionat des de l’antiguitat fins avui en dia dins de la història de l’art. Es compon de dues parts, la teoria i la pràctica. En el teòric explica com el cos humà està o ha estat representat en diferents parts del món, tant a Orient, Occident, les tribus… On podem veure les grans diferències culturals que existeixen. També ens mostra els diferents estils en que ha estat representat el cos humà, i també una recerca dels artistes més importants del body art. Cal destacar que la pràctica s’ha fet amb l’estil del body art, un de les arts de l’època contemporània. Les pràctiques es van dur a terme amb diferents persones que han fet els models, pintats amb un estil personal i amb una combinació d’estils similars. Seguidament s’han fet unes fotografies per després ser vistes amb vídeo.

Àmbit científic

Física de partícules a càrrec de Marc Domingo i Cabasés del Col•legi Episcopal (Tutora: Anna Carreras)
Es tracta d’un treball divulgatiu sobre la física de partícules. Es fa una anàlisi dels components més petits que formen la matèria de l’Univers i que ens envolta. Tanmateix, s’expliquen les eines que utilitzen els científics en l’experimentació.

A llençar la casa per la finestra a càrrec de Pol Alcalde Fontanet de Ins M. de Montsuar (Tutora: Rosa Castillo)
És un estudi sobre les diferents loteries que essencialment inclou: antecedents històrics, comparació de la probabilitat de guanyar diferents premis i l’esperança matemàtica, així com un estudi estadístic sobre els hàbits de joc de la població de Rosselló.

La física de les joguines a càrrec de Marc Borràs i Camarasa de l’Institut Guindàvols (Tutor: Anicet Cosialls)
S’intenta evidenciar el gran potencial didàctic que tenen les joguines en l’ensenyament de la física. Es fa un estudi teòric i experimentals dels principis físics implicats en el funcionament de diferents joguines.

La ciència real en la ciència ficción a càrrec de Jordi Sarradell Laguna del col•legi Lestonnac. (Tutora: Elena Ruiz)
La historia de la humanidad está repleta de personas excepcionales que, con sus ideas, han logrado hacer avanzar la ciencia, el arte y el pensamiento humano. Muchos de estos genios revolucionarios expusieron sus ideas visionarias en novelas y relatos de ciencia ficción. Mi trabajo trata de concretar la influencia que este género ha tenido en el desarrollo de la ciencia real, mediante el análisis de sus obras más relevantes de todos los tiempos

Hidrogen: recurs del present, oportunitat del futur a càrrec de Pol de la Cruz Sánchez Badia del col•legi Lestonnac (Tutora: Elena Guasch)
Quan ens imaginem un futur sostenible, les primeres idees que ens passen pel cap son els arquetips típics de energies renovables que ens han ensenyat durant la nostra vida (energia solar, eòlica, hidroelèctrica…). Però a part de les actuals, hi ha altres recursos: recursos químics. L’hidrogen, és un vector energètic en potencia, es net, sostenible i té una gran rendibilitat energètica, però realment és el candidat més probable a substituir l‘actual monopoli que hi ha al voltant dels combustibles fòssils?

Forquilles i pipetes a càrrec de Lydia Vilanueva Rourera del Col•legi l’Anunciata-Dominiques (Tutora: Paz de Prada Pérez)
La ciència i la cuina mai no han estat tan estretament relacionades. Precisament, l’objectiu d’aquest treball és mostrar la seva unió mitjançant la creació d’un menú que ens permeti investigar al voltant de les noves tècniques de la gastronomia molecular. Aquestes tècniques han estat investigades, explicades, agrupades en grups segons diversos aspectes, i posades en pràctica. Cada tècnica consta d’un plat on s’aplica sense oblidar tampoc tots els aspectes gastronòmics i referents a la creació dels plat. Dins de cada grup tècnic, trobem un experiment on es mostra la influència de les tècniques d’aquest grup en els comensals. Així descobrim tant el funcionament o bases científiques com la utilitat o resultats aplicats de la gastronomia molecular.

Àmbit de ciències de la natura

El caviar de cargol a càrrec de Ramon Garcia Seuma del Col•legi Episcopal. (Tutor: Ramon García)
El treball es centra e fer una recerca fonamentalment pràctica sobre tot el procés d’obtenció de caviar de cargol, centrat en dues espècies de les més comunes a Lleida, investigant quina de les dues és més productiva i de quina manera el procés resulta més efectiu, tot aprofundint en l’anatomia i fisiologia el cargol.

Organismes aquàtics del riu Segre a càrrec de Nadia Jimenez de l’Institut Alcarràs. (Tutor: José Manuel Pérez)
Estudi dels organismes aquàtics del riu Segre (Torres de Segre) i el seu ús com a indicadors del grau de contaminació de les aigües.

Observaciones sobre la sensibilidad al magnetismo de las hormigas de las especies Messor barbarus y Lasius niger a càrrec de Júlia Ulier del Col•legi Arabell (Tutora: Pilar Pérez Clavera)
Este trabajo está constituido por una parte teórica, sobre la orientación magnética de los animales que en nuestro caso hemos centrado en las hormigas, y una parte práctica de trabajo de campo en la que hemos observado el efecto de campos magnéticos y electromagnéticos en la orientación y disposición de las hormigas y sus hormigueros.

Influència del tipus d’adobs en el creixement de diferents cultius a càrrec de Judit Florensa de l’Institut d’Alcarràs ( Tutora: Carmen Bielsa)
Al treball ha fet un seguiment de la planta de la tomatera, tant de producció, altura, …, fent servir diferents tipus d’adobs, tant químics com naturals.

Estudi comparatiu de la producció i la simetria de dues colònies d’abelles a càrrec d’Anna Vidal Amill de l’Institut Alfons Costafreda. (Tutora: Assumpció Boix)
Estudi comparatiu per esbrinar si les condicions climàtiques influeixen en la producció i les característiques de la mel en dues colònies d’abelles, així com també estudiar la simetria de les ales d’aquestes colònies d’abelles per poder saber quina zona climàtica té unes condicions més favorables per la supervivència d’aquests insectes.

La regressió de les glaceres dels Pirineus a càrrec de Maria Badia de l’Institut Josep Lladonosa (Tutor Ferran Riba)
Estudi de com afecta el canvi climàtic en les glaces dels pirineus.

Àmbit de ciències de la salut

Overuse injuries in young tennis players: Rest is part of training, a càrrec de Paula Cristobal Bacardit del Col•legi Episcopal (Tutora: Anabel Salvador)
Aquest treball parteix de la següent hipòtesi: En els últims anys hi ha hagut un augment substancial de lesions per sobrecàrrega entre infants i joves que juguen a tenis degut a una excessiva intensitat en l’entrenament i en la competició, una dieta pobre i falta de descans. En la part teòrica del treball es tracten aspectes tècnics que contribueixen a les lesions i es donen exercicis i suggeriments per prevenir-les, així com la importància de la dieta i la nutrició i de l’ús correcte del material i equipament. En la part pràctica es porta a terme un estudi estadístic a partir d’enquestes a jugadors i entrenadors per verificar la hipòtesi sobre lesions i un altre estudi sobre el número de llicències federatives a Espanya en els últims deu anys que demostren el notable augment de jugadors i en l’edat en que aquests comencen a jugar.

Aspectes ètics de la innovació clínica en el camp de l’oncologia a càrrec de Carolina Roig Peleato del Col•legi Arabell (Tutora: Ana Paco)
El treball pretén donar a conèixer la bioètica en el camp de la innovació clínica.

Fabricació i anàlisi de pastes dentífriques a càrrec d’Anna Mena de l’Institut d’Alcarràs (Tutora: Mariona Joseph)
En aquest treball s’han utilitzat diversos mètodes per a elaborar pastes de dents casolanes. Un cop elaborades, se n’ha fet un estudi i comparació de les propietats que tenen : color, olor, gust, textura, consistència, caducitat,… També s’ha comparat les pastes obtingudes amb les pastes industrials.

Prendre el sol sense deixar-hi la pell a càrrec de Marta Cosano de l’Institut Màrius Torres (Tutora: Montse Perpinyà)
S’estudia l’efectivitat de diferents cremes solars davant els rajos ultraviolats del sol en un cultiu de cèl•lules de ronyó. Es conclou que les cèl•lules irradiades amb cremes solars són més viables que les cèl•lules control sense protecció. Aquest treball s’ha realitzat en el marc del projecte Itinera, tutoritzat per l’equip del professor Manuel Portero de Biomedicina.

Distròfia Miotònica d’Steiner. Estudi d’una malaltia hereditària a càrrec d’Aida Ortega de l’Institut Guindàvols (Tutora: mercè del Barrio)

Aquest treball de recerca es basa per una part en l’estudi d’una malaltia hereditària, la distròfia miotònica d’Steiner, la qual és una infermetat multisistèmica que afecta principalment al sistema muscular, i per una altra en l’elaboració d’un reportatge en què es mostra el dia a dia d’una persona que la pateix, així com dels recursos de que disposa. Fins fa poc en la nostra societat les malalties s’amagaven als ulls de la gent i encara més si es tractava de malalties hereditàries. Això ha provocat durant molt temps, desconeixement, por i rebuig. Amb aquest treball, i sobre tot amb el reportatge, pretenc aportar el meu gra de sorra per trencar aquests perjudicis ja que hem pogut comptar sobre tot amb la valentia de la nostra protagonista la MªJosé.

L’íctus, una realitat desconeguda a càrrec de Núria Carné de l’Institut Josep Lladonosa (Tutora: Cristina Tàrrega)
Aprofundiment del coneixement de l’ictus a través del seguiment d’un pacient.

Àmbit social

The Influence of John Paul II in the fall of comunism a càrrec de Núria Borràs del Col•legi Episcopal (Tutora: Mª José Bacardit)
El treball s’endinsa en la figura de Joan Pau II i la seva influència en l’acceleració del procés d’esfondrament del comunisme a l’Europa oriental del segle XX, i molt especialment a Polònia, on la pressió política i ideològica que va exercir i els seus lligams personals amb Led Walessa, van ajudar al creixement del sindicat “Solidarnosc”, i finalment a la caiguda del règim.

Recursos humans ¿realitat o ficció? A càrrec de Lucía Tamames del Col•legi Arabell (Tutora Mª Victòria Gómez)
Estudi de dos àmbits dels recursos humans com són la comunicació i la formació en l’àmbit de l’empresa privada i pública.

50 anys de moda. Aproximació sociològica a càrrec de Cristina Baró de l’Institut Josep Lladonosa (Tutora: Mª Antònia Sampedro)
Comparació de la moda dels anys cinquanta i de l’actual i estudi comparatiu de l’impacte d’aquesta en la societat del seu temps.

Lleida es vesteix de Gala a càrrec de Miquel Puértolas del Col•legi Lestonnac- L’ensenyança. (Tutora: Teresa Castells).
Lleida ha crescut molt considerablement en els darrers anys, a nivell socials i urbanístic. En el meu treball m´he endinsat en l’anàlisi de les noves infraestructures que s´han construït a la nostra ciutat amb l´objectiu de demostrar si Lleida les necessitava realment. En el meu anàlisi he explicat algunes de les infraestructures més importants e cada àmbit urbanístic: El Parc científic de Gardeny en ciència i recerca. L’aeroport en turisme. El Pont del Príncep de Viana en comunicacions ( juntament amb la historia de la importància del Segre per Lleida). I la Llotja en Cultura Política i corrupció a la Catalunya actual .

Política i corrupció a la Catalunya actual a càrrec de Jordi Pelay Lahuerta de l’Institut Manuel de Montsuar (Tutor: Jaume Cortada)
Es tracta d’un treball que analitza els casos recents de corrupció a Catalunya i la seva incidència en el món de la política. També fa un buidat dels programes electorals dels diferents partits polítics (eleccions del 25 N) per veure quines mesures plantegen de lluita contra la corrupció. Finalment, fa una valoració de la percepció de la ciutadania sobre el fenomen de la corrupció. (http://chejpelayo.wix.com/corrupciocatalunya )

Fotoperiodisme en la guerra civil: Heroïnes a l’ombra a càrrec d’Anna Pifarré de l’Institut Manuel de Montsuar (Tutor: Francesc Alamon)
El títol d’aquest treball engloba els tres temes que jo he tractat: el fotoperiodisme, la Guerra Civil i el paper de la dona. El nexe comú d’aquests tres fronts és la fotografia. L’objectiu del meu estudi ha estat esbrinar quins varen ser els papers de la dona durant la Guerra Civil espanyola, i endinsar-me en el seu món mitjançant la fotografia. Així doncs, he analitzat 77 fotografies (de les quals 68 han estat extretes del diari La Vanguardia) on la dona és la principal protagonista. Gràcies a aquesta anàlisi he recuperat una imatge insòlita del que van viure i sentir les dones en aquest moment tan complicat de la nostra història.

Àmbit humanístic

Mafalda y otras yerbas a càrrec de Macarena García de l’Institut d’Alcarràs (Tutora: Lourdes Palacio)
Análisis de los cómics de Mafalda desde diversos puntos de vista. Desde el punto de vista lingüístico, ha analizado cómo en el cómic se pueden ver los rasgos dialectales del castellano rioplatense, también ha estudiado el lenguaje del cómic y su presencia en Mafalda. Después ha hecho un análisis de las ideas que Quino expresa a través de este cómic y su vigencia en el siglo XXI. Por último, ha estudiado el conocimiento que los jóvenes de hoy en día tienen de Mafalda, en España y en Argentina, comparándolo con el que tienen los mayores.

La intel•ligència emocional. Psicologia i filosofia a càrrec d’Olga Gabarroca de l’Institut Màrius Torres (Tutor: Josep Maria Forné)
Estudi de la intel•ligència emocional en relació a les diferents formes d’intel•ligència i amb el pensament d’autors clàssics com Plató i Hume.

El mètode arqueològic i la seva aplicació a càrrec de Joan Tuset de l’Institut Manuel de Montsuar (Tutora: Àngels Serrano)
Introducció i explicació del món de l’arqueòleg i descripció del procés pràctic aplicat a la ciutat romana de Pol•lentia a Alcúdia, Mallorca.

Pohibido morder: la influencia del folclore vampírico en la literatura y el cine a càrrec de Cristina Escala de l’Institut Torre Vicens (Tutora: Glòria Francino)
Descripció de les característiques del “Drácula” de Bram Stoker, i comparació amb les noves sèries de vampirs de les sèries cinematogràfiques actuals. També al•lusió a altres mites vampírics de la història: Vlad Tepes, la comtessa Érsebet Báthory .

Aquest no és el meu cel! Estudiar a Catalunya essent un adolescent d’un altre país a càrrec de Nadège Bidjogo Bidjo de l’Institut Torre Vicens (Tutora: Pilar Atienza)
Saber com viu un alumne nouvingut a Catalunya. Donar a conèixer les Aules d’Acollida.

Ars Seductionis a càrrec de Marta Vidal de l’Institut Canigó d’Almacelles (Tutora Laura Dejuan)
Ars seductionis és un treball que compara els consells que es donen actualment en les revistes de moda amb els consells que donava el poeta romà Ovidi Nasó en la seva obra Ars Amatoria.

Àmbit tecnològic

Els UAV, els nous ocells del cel a càrrec d’Angie Tatiana Fonseca Castro de l’Institut Manuel de Montsuar (Tutora: Montserrat Guàrdia)
El treball planteja quin és el futur de l’aviació comercial amb la implantació dels avions no tripulats ja que es sent molt a parlar del risc de desaparèixer la feina d’un pilot d’aeronaus, com ha passat al llarg de la nostra història amb els trens de curta distancia que circulen en circuits tancats sense la presència d’un professional a bord. Té la finalitat d’apropar el món de l’aviació a tothom, un món fascinant i desconegut per molta gent i d’altra banda trobar les limitacions que té la tecnologia envers a un home, esbrinar quin és el futur a nivell nacional sobre l’avançament tecnològic aeronàutic i si en aquest camp podria coexistir una màquina i l’esser humà.
Consta de dues parts:
-La part teòrica que conté tota la informació relacionada amb els sistemes d’avions no tripulats, la seva situació actual a Espanya i les responsabilitats dels pilots.
- La part pràctica consisteix en tres entrevistes a un enginyer, a un pilot comercial i un de militar, enquestes a pilots comercials i l’elaboració d’un pla de vol com a mostra de la complexitat de la feina d’un pilot

La física aplicada als accidents de trànsit a càrrec de Víctor Rubio del Col•legi Episcopal (Tutor: Salvador Sol)
S’analitzen les fases i els factors que envolten els accidents de trànsit. A partir de les dades obtingudes en el lloc on s’han produït diferents accidents i aplicant les lleis de la física es reconstrueixen i modelitzen amb l’ajut del programa Virtual Crash. Així es podrien discernir possibles responsabilitats jurídiques i obtenir registres estadístics de les causes dels accidents per corregir-les en un futur.

Planificació d’una Slow City a càrrec de Clara Guàrdia de l’Institut Manuel de Montsuar (Tutora: Montse Guàrdia)
Una Slow City o “Ciutat Lenta” és una ciutat inspirada en el moviment de l’Slow Food, que mira de preservar les tradicions autòctones de cada territori. Per això l’objectiu del meu treball ha sigut la planificació des de zero d’una Slow City des del punt de vista urbanístic, energètic i social. Des del punt de vista urbanístic he planificat la distribució de tots els espais de la ciutat, tant públics com privats per tal de dinamitzar el poble. I energèticament parlant he intentat que la ciutat fos autosuficient.

Creació del robot SVJR a càrrec de Sergi Verdaguer de l’Institut Alfons Costafreda. (Tutor: Jordi Ruiz Chancho)
“El treball realitzat el podem dividir en tres parts:
• Estudi del sistema Android i les característiques de les seves versions.
• Creació́ d’una aplicació́ per a dispositius mòbils Android mitjançant el desenvolupador Eclipse.
• Disseny i implementació́ d’un robot amb la placa Arduino Mega ADK. La placa Arduino Mega ADK ha permès controlar, mitjançant un dispositiu mòbil Android, els nivells de temperatura i lluminositat captats per diversos sensors. L’objectiu principal d’aquest treball era construir un robot autònom, a partir de la placa Arduino, capaç de controlar els motors i sensors amb el que està equipat i realitzar girs i desplaçaments dins un circuit.”

Estudi i maquetació de la central hidroelèctrica reversible Sallente-Estany Gento del Pallars Jussà a càrrec de Xavier Galceran de l’Institut Alfons Costafreda (Tutor: Pere Josep González)
Aquest treball té com a objectius, per una part l’estudi de les energies alternatives i en concret l’energia hidroelèctrica, i per altra banda l’estudi i construcció a escala (càlculs de pendents, cabal d’aigua, volums dels pantans,…) de la central hidroelèctrica “Sallente-Estany Gento” del Pallars Jussà, així com la seva maquetació en 3D amb el programa“SketchUp 8”.

Objectiu la lluna. Una introducció a l’astronomia a càrrec d’Humbert J. Vallés de l’Institut La Serra de Mollerussa. Tutor: Francesc X. Oró.
Objectiu la Lluna és un treball que relata l’experiència pròpia en la introducció en el món de l’astronomia. El treball consta de dues parts, una text en suport paper i un bloc de presentació del treball obtingut. El document escrit està dividit en dues parts, una de teoria i una altra de pràctica. La part teòrica, que té com a objectiu la introducció teòrica a l’astronomia, s’inicia amb la història de l’astronomia des de l’antiguitat fins l’actualitat. En el següent apartat es realitza una breu introducció a la mecànica celeste. I per acabar, s’exposa una breu introducció a l’observació astronòmica, així es presenten els principals elements i consells a tenir en compte durant la realització d’una observació i s’expliquen les característiques dels diferents tipus de telescopis. La part pràctica té com a objectiu la realització d’un mapa de la Lluna. Comença amb una exposició sobre la metodologia, el programari i els recursos utilitzats durant tot el procés d’observació. A més, s’exposen les dificultats amb què ens hem trobat durant la realització del mapa lunar i es mostren els resultats obtinguts. Així també s’explica el procés de redacció d’un diari de camp, l’assessorament tècnic rebut i alguns consells útils a l’hora de realitzar una observació astronòmica. Per acabar, s’exposa el treball del mapa de la Lluna realitzat amb el suport digitat de l’eina Blogger i que es troba a l’adreça http://objectiulalluna.blogspot.com.es/.

escrit per joantfort \\ tags: , ,