HISTÒRIA 2 BAT
(HISTO 2 BAT)

 

Es treballen continguts d'Història d'Espanya i de Catalunya des de finals del segle XIX a finals del segle XX.Des de la Restauració al final del govern de Felipe González.