Comunicació i llenguatges a l’Educació Infantil. Observació i avaluació
(SEM Educació Infantil)

 

.Treball d’anàlisi, reflexió i construcció a partir de lectures i experiències d’aula.

. Anàlisi i elaboració de pautes d’observació id’avaluació a partir de material confeccionat pel professorat i estratègies utilitzades a l’aula