"Situacions d'organització amb multinivell a l'Escola Rural"
(6007710020)

 

Fòrum de participació i intercanvi d'experiències entre els mestres i les mestres que han assistit a les sessions presencials del curs d'organització multinivell a l'Escola Rural.