Formació per al professorat interi (Inf.-Pri.)/dilluns
(Int.dim.)

 

Formació per al professorat interí (Infantil i Primària)/dilluns.