NICE TO MEET YOU!
(N2MU)

 
 This course requires an enrolment key
 
 

Curs dedicat a part de la gramàtica anglesa per al segon cicle de la ESO.
Es tractaran:
1. L´estructura de la frase
2. L´ús de l´auxiliar
3. Es tractaran els temps verbals: presents, passats (simples, continuous i perfects) futurs (will i going to) i condicionals (del "0" al 3er)

This course requires an enrolment key